• Du kan justere opp kjørelengden i nettbanken eller i forsikringstjenesten. Det er viktig å følge med på at du ikke kjører lenger enn den kjørelengden du har satt. Ønsker du å redusere kjørelengden må du ta kontakt med kundesenteret på telefon 70 07 00 00.