• Du kan ta ut 10 000 kroner i løpet av 4 dager kroner i våre minibanker og 10 000 kroner i løpet av 4 dager kroner i andre minibanker ukentlig på ditt bankkort.

    I tillegg kan du ta ut inntil 20.000 kroner ukentlig på kredittkortet ditt - hvis du har stor nok kredittgrense. Du kan også ta ut kontanter i de fleste butikker.

    Her kan du se hva som gjelder for bankkort for ungdom og bankkort for barn.