• I Norge er grensen 300 000 for varekjøp, mens i utlandet er grensen 100 000. Husk at enkelte kjøpesteder kan ha satt lavere grense.