Hvordan bestiller jeg bankkort til en annen som disponerer kontoen?

Her kan du bestille kort til en disponent av din konto. Det betyr at du kan bestille et ekstra kort til andre som har tilgang til din konto. Personen som skal få kort til den aktuelle kontoen, må være kunde før han/hun legges inn som disponent.