Hvordan sperrer jeg kortet mitt?

Dette kan du selv gjøre i din mobilbank eller nettbank under menypunktet Kort. Velg det aktuelle kortet, og trykk på Sperre kort

Hvis du ikke får sperret kortet ditt her, kan du ringe oss på 70 07 00 00. Er du i utlandet ringer du +47 70 07 00 00.