• Du kan ta ut 9.900 kroner i løpet av 7 dager med bankkort for ungdom. Du kan også ta ut kontanter i de fleste butikker.