• Et fastrentelån har spesielle betingelser, og gjør du endringer eller sier opp fastrentelånet før avtaleperioden er over, beregnes en over- eller underkurs hvor enten du eller banken må betale avhengig av hvilken vei renta har svingt siden du tok opp lånet ditt. 

    Overkurs
    Dersom fastrenten du betaler er høyere enn det banken tilbyr som fastrente til nye kunder taper banken penger på at du betaler inn ekstra. Dette tapet må du dekke – og det er dette som kalles overkurs.

    Underkurs
    Dersom fastrenten du betaler er lavere enn det banken tilbyr som fastrente på nye fastrentelånavtaler, tjener banken penger på at du betaler inn ekstra. Banken kaller dette for underkurs. I de fleste tilfeller betaler ikke banken ut underkursen til kunden. Unntak hvor underkursen blir utbetalt som en rentegevinst til kunden er dersom låntakerne faller fra, eller ved skilsmisse.