• Å refinansiere vil si å gjøre endringer på eksisterende gjeld. Her er tre eksempler på refinansiering av boliglån:

  Du slår sammen lån: 
  I utgangspunktet låner ikke bankene ut mer enn 85 % av kjøpesummen når du skal kjøpe bolig. Har du ekstra sikkerhet for lånet, kan du likevel låne mer. Det kan for eksempel være hvis foreldrene dine stiller som kausjonister ved å tilby sikkerhet i sin bolig. Du får da to lån i banken: Et ordinært boliglån eller boliglån for unge, og et topplån for beløpet som overstiger 85 % belåningsgrad. Topplånet har en litt høyere rente. Når boligen etter hvert stiger i verdi, kan banken legge en høyere boligverdi til grunn og slå sammen de to lånene. Foreldrene dine slettes da som kausjonister, og du får ett lån med én rente og én nedbetalingsplan.

  Du får lavere rente: 
  Boligen din har steget i verdi og/eller du har betalt ned så mye på lånet at du har lavere belåningsgrad og dermed kan få lavere rente.

  Du øker lånet ditt i banken: 
  Hvis du skal pusse opp eller gjøre andre investeringer kan du øke lånet du har på boligen din i dag. Du kan enkelt søke om å øke boliglånet i nettbanken, under menypunktet "Lån". Merk at ønsket lånesum må inkludere både eksisterende lån og ønsket opplåning.