• Denne feilkoden oppstår hvis gjentatte ganger har tastet feil kode i telefonbanken. For å få åpnet tilgangene igjen, kan du ta kontakt med oss på 70 07 00 00.