• Pengene du sparer er øremerket bolig. De kan brukes til egenkapital ved boligkjøp, nedbetaling av boliglån eller kjøp av byggetomt. De kan også brukes til bygging av garasje, såfremt byggingen skjer innen 5 år etter kjøp av bolig. Pengene kan ikke brukes til oppussing av bolig. Du er selv ansvarlig for hva du bruker BSU-pengene på. Dersom BSU-pengene brukes på formål som ikke er godkjent i henhold til Skatteetatens bestemmelser, er det du som er pliktig til å opplyse Skatteetaten. Ikke godkjent bruk av BSU-penger vil medføre at du må tilbakebetale det du har fått i skattefradrag på sparingen.