Hvor mye koster en pensjonssparekonto?

Administrasjonsgebyr: 
0,1 prosent (Gebyret er i prosent av saldo per år og belastes saldo månedlig)

Forvaltningshonorar: 
Alderstilpasset: 1,50- 0,62 prosent
Forsiktig: 0,7 prosent
Moderat: 1,00 prosent
Offensiv: 1,25prosent 
100 % Aksjer: 1,50 %

Pris for forsikring ved dødsfall 
Pris for livsforsikring avhenger av saldo og forsikredes alder, og belastes saldo månedlig. Eksempel på årlig pris ved en saldo på 100 000 kroner:

Alder Pris for forsikring Pris i prosent av saldo
20 1,40 0,0014 %
30 1,79 0,0018 %
40 3,00 0,0030 %
50 6,83  0,0068 %
60 18,93 0,0189 %
70 57,22 0,0572 %
80 178,30 0,1783
90 561,19 0,5612 %