Kundeklager

Vi vil at du skal være fornøyd med å være kunde hos oss. Hvis du ikke er fornøyd setter vi pris på at du tar kontakt.


Slik går du frem for å klage på bank-, pensjon- eller forsikringstjenester


Klage på andre tjenester

  • Har du verdipapirfondsandeler og ønsker å klage, sendes klagen skriftlig på e-post til mail@sb1vps.no eller post til:

     

    SpareBank 1 Verdipapirservice,
    Postboks 6800, Langnes
    9298 Tromsø