Spare

Det finnes ulike måter å spare på. Du kan spare på konto, i fond, kjøpe aksjer eller spare til pensjon.

Fastrenteinnskudd

Skal du spare et større beløp kan du få bedre rente ved å binde den i en avtalt periode.

12 måneders innskudd: 1,60 %

Kontakt en sparerådgiver

Reidun Langeland
Senior kunderådgjevar
95738989
Thomas Hoddevik Kupen
Senior kunderådgjevar
90010714