Bærekraft

Informasjon om bærekraft - Offentliggjøringsforordningen

Vi tar hensyn til negative effekter av vår investeringsrådgivning, ved å gi deg som kunde informasjon om spareproduktenes eksponering mot ulike typer bærekraftsrisiko, både innenfor miljø/klima, sosiale forhold og selskapsstyring


Vi gir aktivt informasjon om hvordan ulike produkter tar hensyn til negative effekter på bærekraftsfaktorer, og hvordan ulike forvaltere benytter seg av ekskluderinger og aktivt eierskap. Vil vil oppfordre våre kunder til å investere i fond som fremmer bærekraft og fond med bærekraft som investeringsmål.


FN Global Compact og bærekraftspolicy

SpareBank 1 Sørøst-Norge har signert FNs Global Compact og UNEP FI Principles for Responsible Banking, og er sertifisert etter Miljøfyrtårn sine bank-og finanskriterier. Les mer om vår bærekraftspolicy.

Våre retningslinjer om godtgjørelse er i samsvar med integrering av bærekraftsrisiko.