Informasjon om bærekraft - Offentliggjøringsforordningen

Vi tar hensyn til negative effekter av vår investeringsrådgivning, ved å gi deg som kunde informasjon om spareproduktenes eksponering mot ulike typer bærekraftsrisiko, både innenfor miljø/klima, sosiale forhold og selskapsstyring.

Dette i tråd med retningslinjer for ansvarlig distribusjon av verdipapirfond i SpareBank 1 Gruppen.


Vi gir informasjon om hvordan ulike produkter tar hensyn til negative effekter på bærekraftsfaktorer, og hvordan ulike forvaltere benytter seg av ekskluderinger og aktivt eierskap. Informasjonen til kunden er sammenstilt og formidles via SpareBank 1 sin merkeordning for bærekraft i fond.

Merkeordningen gir en karakter fra A-F og er basert på en score som viser hvordan fondsforvalterne har dokumentert det arbeidet de gjør med bærekraft gjennom aktivt eierskap, samfunnsnyttige investeringer og eksklusjon. Alle fond som tilbys via vår plattform har en bærekraftscore og den er lett tilgjengelig for kunden i nettbanken.


Grønn hake.

Når det kommer til anbefalt portefølje stiller vi krav til at fondet minimum skal ha en C i merkeordningen for at det skal kunne anbefales.

Karakter C innebærer at fondet har eksklusjoner som er i henhold til våre retningslinjer og utøver aktivt eierskap.

Grønn hake.

Det gjennomføres en årlig revisjon og oppdatering av fondenes bærekraftscore og det gjøres i den forbindelse også stikkprøver for å kontrollere at fondenes oppgitte eksklusjonskriterier blir overholdt.

Grønn hake.

Gjennom SpareBank 1 sine retningslinjer (pdf) stilles et bredt sett av oppfordringer, forventninger og krav innenfor E, S og G-faktorer. 


Young man walking on beach talking on the mobile phone having conversation speaking to someone during nature winter walk panoramic banner outdoor lifestyle

FN Global Compact og bærekraftspolicy

SpareBank 1 Sørøst-Norge har signert FNs Global Compact og UNEP FI Principles for Responsible Banking, og er sertifisert etter Miljøfyrtårn sine bank-og finanskriterier. Les mer om vår bærekraftspolicy.

Våre retningslinjer om godtgjørelse er i samsvar med integrering av bærekraftsrisiko.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }