Bærekraftsdokumenter

Det er viktig for banken å ta hensyn til miljømessige og sosiale forhold, samt selskapsstyring (ESG) i vår daglige drift. Her finner du våre retningslinjer, policydokumenter, rapportering og initiativer vi følger.

Retningslinjer og policydokumenter

Overordnet bærekraftpolicy 

Vi har utarbeidet en bærekraftspolicy som tydelig signaliserer at vi ønsker å være en pådriver på bærekraftsområdet.

Grønt rammeverk

SpareBank 1 Sørøst-Norge har publisert et grønt rammeverk, som grunnlag for utstedelse av nye grønne obligasjonslån.

Eldre rapportering