Bærekraft

Bærekraftsdokumenter


Det er viktig for banken å ta hensyn til miljømessige – og sosiale forhold, samt selskapsstyring (ESG) i vår daglige drift. ESG er et mye brukt begrep innen bærekraft og står for Environmental, Social, Governance. 

Vi har utarbeidet en bærekraftspolicy som tydelig signaliserer at vi ønsker å være en pådriver på bærekraftsområdet.


Under finner du vårt rammeverk og våre rapporter for å ivareta miljø og klima, sosiale forhold og styring. Dokumentene viser hvordan vi jobber for bærekraftig utvikling. 

SpareBank 1 Sørøst-Norge har publisert et grønt rammeverk, som grunnlag for utstedelse av nye grønne obligasjonslån. Se vårt rammeverk for grønne obligasjoner.

Rapportering

Bærekraft i våre datterselskaper

SpareBank 1 Boligkreditt har utarbeidet et rammeverk for grønne obligasjoner og ODIN Forvaltning har retningslinjer for bærekraftige investeringer.