Grønt rammeverk

SpareBank 1 Sørøst-Norge har publisert et grønt rammeverk, som grunnlag for utstedelse av nye grønne obligasjonslån.

Private-banking-banner-vann

Bærekraft er et strategisk viktig område for banken. Et av målene for banken fram mot 2025 er å jobbe for et mer bærekraftig samfunn. Det gjøres ved å fokusere på økonomisk-, sosial- og miljømessig bærekraft. Banken har nylig vedtatt en ambisiøs bærekraftsstrategi, som blant annet innebærer en kraftfull satsing på intern kompetansebygging for å bli kundenes rådgiver i den grønne omstillingen.

SpareBank 1 Sørøst-Norge jobber for å redusere våre klimagassutslipp og har som mål å årlig redusere utslipp fra egen drift og utlånsporteføljen med 7 % pr. krone. Banken har også satt seg som mål å doble volumet av grønne eksponeringer til 25 mrd NOK innen utgangen av 2025. Klimarisikoen for banken er relativt lav, blant annet grunnet meget lav eksponering mot karbonintensive bransjer.

For at SpareBank1 Sørøst-Norge skal få utstede grønne obligasjoner er lånene til banken kvalitetssikret. Rammeverket skal sikre at obligasjonsmidler i banken tilfaller finansiering av grønne investeringer. I rammeverket er følgende kategorier inkludert:

•  Grønne boliger og næringsbygg

•  Fjernvarme

•  Fornybar energi

•  Bærekraftig produksjon og teknologi (for å stimulere omstilling i eksisterende industri samt innovative teknologiselskaper i tråd med EU-taksonomiens miljømål).

 

Kvalifikasjonskriteriene som har vært brukt for å definere låneporteføljen for rammeverket er basert på ICMA «Green Bond Principles». Det tar hensyn til EUs klassifikasjonssystem for bærekraftige aktiviteter (taksonomien) og anbefalinger knyttet til EUs Green Bond Standard, med intensjon om å implementere disse så langt det lar seg gjøre. Banken har identifisert ca. NOK 10 mrd i aktiva som potensielt kan bli finansiert under det grønne obligasjonsrammeverket.


DNB har vært rådgiver i utviklingen i rammeverket. Cicero Shades of Green har gjennomført en uavhengig annenhåndsvurdering og har vurdert rammeverket til å være «Cicero Light Green», mens styringen av rammeverket er vurdert som «Excellent». 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }