Investor Relations


Nøkkeltall 4. kvartal 2016

Resultat før skatt: 2.158 mill kroner (2.146 mill kroner)

Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,0 % (10,8 %)

Netto renteinntekter: 2.871 mill kroner (2.593 mill kroner)

Driftskostnader: 2.032 mill kroner (1.863 mill kroner)

Nedskrivning på utlån: 778 mill kroner (420 mill kroner)

Ren kjernekapitaldekning: 14,7 % (13,3 %)

Kjernekapitaldekning: 15,6 % (14,2 %)

 


Et godt resultat i et krevende år

Se resultatpresentasjonen i Oslo: 

publiseres 8 januar kl 09.15

Webcast 


- Vi har lagt bak oss et år som har vært krevende for mange av våre kunder. Dette har også preget bankens drift. Med god innsats fra alle ansatte, har vi likevel skapt gode resultater i hele konsernet som jeg er svært fornøyd med. Jeg er spesielt tilfreds med den innsatsen som er lagt ned for å hjelpe kunder gjennom krevende tider, kombinert med ulike tiltak for å bedre kvaliteten i vår utlånsportefølje. I 2016 har vi også klart å styrke vår kapitaldekning betydelig, slik at vi oppfyller de krav vi har fått fra regulerende myndigheter, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 2.158 millioner
kroner for året 2016 mot 2.146 millioner kroner i 2015. 

Rådende markedsforhold og en fortsatt lav oljepris, vil fortsatt kunne skape utfordringer for noen av våre kunder. Men ved inngangen til 2017 er det likevel større optimisme å spore, enn ved starten av 2016.

Hovedindeksen fra vårt nylig fremlagte konjunkturbarometer er nå på 54 %, mot 47 % i fjor. Målingen ender opp på samme nivå som målingen i august, og bekrefter at optimismen er i ferd med å feste seg. Mer enn halvparten av de spurte bedriftslederne i landsdelen, har med andre ord fortsatt positive forventninger til framtiden, sier Austreid.

- Fortsatt tett oppfølging av kunder og forebyggende arbeid er viktige virkemidler for å opprettholde den gode kredittkvaliteten i konsernets utlånsportefølje. Dette er viktig for å redusere risikoen for fremtidige tap, sier Arne Austreid.

- I løpet av de siste årene har vi lagt stein på stein, når det gjelder styrking av bankens kapitaldekning. Det har vi først og fremst oppnådd gjennom en balansert og lønnsom vekst, kombinert med et moderat utbyttenivå. Vi er nå i posisjon til å kunne ta en mer offensiv rolle i markedet samtidig som vi kan normalisere utbyttenivået fremover, avslutter Arne Austreid.   

Børsmelding 08.02.2017


Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank, er godt fornøyd med det samlede resultatene SpareBank 1 SR-Bank oppnådde i 2016.Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173