Investor Relations


Siste børs- og pressemelding

Andre kvartal 2018


Nøkkeltall første halvår 2018

Resultat før skatt: 1.422 mill kroner (1.160 mill kroner)
Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,4 % (9,9 %)
Netto renteinntekter: 1.642 mill kroner (1.523 mill kroner)
Driftskostnader: 1.111 mill kroner (1.067 mill kroner)
Nedskrivning på utlån: 173 mill kroner (299 mill kroner)
Ren kjernekapitaldekning: 14,8 % (14,7 %)

Følg vår resultatpresentasjon 08. august klokken 16:00


Et godt resultat preget av god drift, reduserte tap og økte finansinntekter

- Konsernets resultatet er godt både for kvartalet isolert sett og samlet for første halvår. Vi er offensive i markedet, og får stadig flere nye kunder. Det er spesielt innenfor bedriftsmarkedet og da inn mot SMB segmentet, at vi i år har styrket vår posisjon betydelig med over 1200 nye bedriftskunder. Våre digitale løsninger tilpasset mindre bedrifters behov, er blitt tatt godt imot.  Flere av de nye kundene får vi som følge av satsingen vår i Oslo området, som er et nytt marked for oss, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 1.422 millioner kroner i første halvår 2018, mot 1.160 millioner kroner i samme periode i fjor. For kvartalet isolert ble resultatet før skatt på 754 millioner kroner mot 648 millioner kroner i fjor. Resultatet preges av god drift, økt aktivitet i bedriftsmarkedet, lavere tap og et betydelig bidrag fra bankens finansielle investeringer. Netto inntekter fra finansielle investeringer utgjorde 326 millioner kroner, noe som er en økning på 94 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes først og fremst den positive effekten av fusjonsavtalen som er inngått mellom Vipps AS, BankAxept AS og BankID Norge AS.

- Vi investerer i ny teknologi, både direkte gjennom utvikling av eksisterende systemer og prosesser samt indirekte gjennom kjøp av eierandeler i ulike selskaper. Disse investeringene, som er gjort via vårt heleide datterselskap FinStart Nordic, er i oppstartsbedrifter som har utviklet ulik ny teknologi som vil kunne styrke vårt samlede tilbud ut mot kunden fremover. FinStart Nordic, som nå flytter inn i egne lokaler i Oslo sentrum, har nå fått på plass en organisasjon som fremover skal tilføre nødvendig kompetanse inn i de selskapene det investeres i, sier Arne Austreid.Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173