Investor Relations


Siste børs- og pressemelding

Tredje kvartal 2018


Nøkkeltall per 30. september 2018

Resultat før skatt: 2.216 mill kroner (1.910 mill kroner)
Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,7 % (10,9 %)
Netto renteinntekter: 2.513 mill kroner (2.343 mill kroner)
Driftskostnader: 1.653 mill kroner (1.597 mill kroner)
Nedskrivning på utlån: 232 mill kroner (423 mill kroner)
Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 6,1 % (1,2 %)

(Hittil i år pr. 30. september 2017 i parentes)

 


SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 2.216 millioner kroner pr. 30 september 2018, mot 1.910 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet preges av god drift, økt aktivitet i bedriftsmarkedet, større etterspørsel etter boliglån og reduserte tap sammenlignet med samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 11,7 %, sammenlignet med 10,9 % pr. tredje kvartal 2017. Nedskrivingene på utlån og garantier var på 232 millioner kroner mot 423 millioner kroner for samme periode i fjor.

For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 794 millioner kroner mot 750 millioner kroner i fjor. Det tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,6 % sammenlignet med 12,9 % i tredje kvartal 2017.

Driftskostnadene for konsernet ble 1.653 millioner kroner, en økning på 56 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Det tilsvarer en kostnadsprosent på 40,3 % ned fra 40,6 % i samme periode i fjor.

- Kostnadsøkningen skyldes først og fremst økt aktivitet i flere området av konsernet. I tillegg har vi satset og bygget opp vår oppstartsfabrikk FinStart Nordic. Dette selskapet er nå rigget for å gjøre ytterligere investeringer i nye selskaper og bidra til å utvikle disse slik at vår samlede markedstilbud blir bedre og enda mer tilpasset kundens behov, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank, Arne Austreid.  

Utlånsveksten de siste 12 månedene er på 6,1 % sammenlignet med 1,2 % pr. tredje kvartal i fjor.

- Etterspørsel etter kreditt er økende både fra bedrifter og privatpersoner. Nå også i Rogaland, og da som følge av økt aktivitet og større optimisme i den delen av vårt markedsområde. I tillegg påvirkes den lønnsomme veksten av at vi har blitt tatt godt imot i markedet i og rundt Oslo, hvor vi etablerte oss i mars i år, sier Arne Austreid.

- Etter flere år med et svekket aktivitetsnivå i Rogaland, er det nå tydelige tegn til bedring blant flere virksomheter innen oljebransjen. Forventningene fremover er at den positive utviklingen vil fortsette. Det tror vi vil resultere i økt omsetning, økte investeringer og flere ansettelser. Dette kombinert med at aktivitetsnivået i Hordaland og i Agder fylkene fortsatt forventes å være bra, gjør at vi ser mange muligheter for fortsatt lønnsom vekst fremover,.Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173