SR-Bank Grønne obligasjoner

SR-Bank har opprettet et program som gjør det mulig for banken å utstede grønne obligasjoner. Grønne obligasjoner er obligasjoner med sikkerhet i grønne lån, både innenfor personmarkedet og i bedriftsmarkedet. I Veikart for Grønn konkurransekraft i finansnæringen anbefaler Finans Norge at bankene jobber for å gjøre obligasjonsmarkedet grønnere. Dette vil gjøre bankene mer fokusert på å låne ut til prosjekter med grønn profil og dermed bidra til omstilling i næringslivet og i boligmarkedet. SR-Banks program inkluderer lån til boliger, næringsbygg, fornybar energi og ren transport som elektriske biler og ferjer. 

Mer om SR-Banks grønne obligasjoner finner du her

Sterk ESG-rating 

I juli 2019 gjennomførte Sustainalytics en vurdering av SpareBank 1 SR-Banks ESG-risko. Konsernet ble rangert som nummer 8 i undergruppen av regionbanker, som nummer 87 i industrigruppen av banker og som nummer 2806 av samtlige rangerte selskaper i verden.

Sustainalytics vurderer at det er middels risiko for at ESG-faktorer kan få finansielle følger for SpareBank 1 SR-Bank, på grunn av konsernets middels eksponering og gjennomsnittlige håndtering av ESG-saker.

Resultat første halvår 2019

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 2.432 millioner kroner i første halvår 2019, mot 1.422 millioner kroner i samme periode i fjor. 

Et meget godt resultat preget av god drift, lave tap og betydelige finansinntekter

Nøkkeltall 1. halvår 2019

Resultat før skatt: 2.432 mill. kroner (1.422 mill. kroner)

Netto renteinntekter: 1.906 mill. kroner (1.642 mill. kroner)

Netto provisjons- og andre inntekter: 725 mill. kroner (738 mill. kroner)

Netto inntekter fra finansielle investeringer: 1.016 mill. kroner (326 mill. kroner)

Driftskostnader: 1.185 mill. kroner (1.111 mill. kroner)

Nedskrivning på utlån: 30 mill. kroner (173 mill. kroner)

Resultat pr. aksje: 8,00 kroner (4,44 kroner)

(1. halvår 2018 i parentes)

Video placeholder image

Presentasjon av resultatet, Oslo, 8. august 2019

Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173