Investor Relations


Siste børsmelding

Investor Relations


Nysatsinger i konsernet

 • Gründerhub
 • FinStart Nordic AS
 • Etablering av Oslokontor 
 • Regnskapshuset 

SpareBank 1 SR-Bank møter fremtiden med en offensiv tilnærming blant annet med investeringer i ny teknologi, geografisk ekspansjon og satsing på regnskapstjenester og rådgivning


 • Gründerhub etablert i Stavanger, Bergen og Kristiansand 
  Konsernet fortsetter å støtte gründere ved å tilby gratis gründer-program og gratis kontorsted. Målet er å skape spennende miljø og prosesser hvor mennesker med gode idèer kan få hjelp til å ta idèen et godt skritt videre, og på fire måneder utvikle selskapet sitt.

 • FinStart Nordic AS – oppstart 1. januar 2018 
  Selskapet vil være en oppstartsfabrikk for nye idéer og satsingen skal utfordre bankens egne forretningsmodeller. Målet er å utvikle nye tjenester i et raskere tempo og jobbe mer systematisk med innovasjon for å følge kundenes forventninger til banktjenester og hevde oss i konkurranse med andre aktører.

 • Etablering av Oslokontor våren 2018 
  Privat- og bedriftsmarkedsdivisjonen etablerer kontor i Oslo for å kunne være tett på kundene og følge dem også når arbeidet flyttes ut av regionen. Kontoret vil arbeide med noen av de største bedriftskundene, hvor trenden er at beslutninger tas sentralt i Oslo.

 • Regnskapshuset – god vekst fra oppstarten i 2015 
  Inkludert siste oppkjøp av Regnskap Partner Bergen AS f.o.m 1. januar 2017. Selskapet hadde omsetning på omlag 100 mill kr i 2017 og forventer god vekst fremover.

 • Samarbeid med SpareBank 1 Markets 
  Dette er med på å skape en mer robust nasjonal distribusjonsplattform. Samarbeidet medfører at vi knytter oss direkte på et av Norges beste analyseteam, samtidig som verdipapirmegling på vegne av SR-Banks kunder i all hovedsak fortsatt vil skje lokalt fra Stavanger.


Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173