3. kvartal 2022: Resultatfremgang drevet av solid vekst og lave tap

SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBNK) oppnådde et resultat på 1.044 millioner kroner før skatt i tredje kvartal 2022. Egenkapitalavkastningen etter skatt var på 12,5 prosent for kvartalet.
  • Resultat før skatt: 1.044 mill kroner (926 mill kroner)
  • Resultat etter skatt: 829 mill kroner (733 mill kroner)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,5 prosent (11,7 prosent)
  • Resultat pr aksje: 3,16 kroner (2,80 kroner)
  • Netto renteinntekter: 1.115 mill kroner (992 mill kroner)
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 421 mill kroner (406 mill kroner)
  • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 190 mill kroner (231 mill kroner)
  • Driftskostnader: 676 mill kroner (666 mill kroner)
  • Nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser: 6 mill kroner (37 mill kroner)

3. kvartal 2021 i parentes.

Bærekraft

SR-Bank Grønne Obligasjoner

Grep for mer klimavennlig skipsfart

Bærekraftsrapporten 2021

Generalforsamling 2022

SpareBank 1 SR-Bank ASA gjennomførte ordinær generalforsamling den 28. april.

Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Morten Forgaard
Økonomidirektør
+47 916 21 425