Investor Relations


Siste børs- og pressemelding

4. kvartal 2018

Foreløpig årsresultat 2018

Resultat før skatt: 2.892 mill kroner (2.610 mill kroner)
Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,3 % (11.0 %)
Netto renteinntekter: 3.439 mill kroner (3.162 mill kroner)
Driftskostnader: 2.229 mill kroner (2.167 mill kroner)
Nedskrivning på utlån: 324 mill kroner (543 mill kroner)
Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 7.6 % (2.6 %)

(Hittil i år pr. 31.desember 2018)

Se webcast fra IR-presentasjon i Oslo 8. februar 


SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 2.892 millioner kroner i 2018, mot 2.610 millioner kroner i fjor

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 2.892 millioner kroner i 2018, mot 2.610 millioner kroner i fjor. Resultatet preges av økning i ordinære driftsinntekter, moderat økning av konsernets driftskostnader og betydelig lavere nedskrivinger på utlån sammenlignet med 2017.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 11,3 % sammenlignet med 11,0 % i 2017, mens ren kjernekapitaldekning ble 14,7 % mot 15,1 % pr. 31. desember 2017.

For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 676 millioner kroner mot 700 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 10,1 % sammenlignet med 11,4 % i fjerde kvartal 2017.

Nedskrivingene på utlån og garantier var på 324 millioner kroner for året sett under ett, mot 543 millioner kroner i 2017.

- Gjennom året har vi tatt noen viktige strategiske steg. FinStart Nordic AS gjorde sine første seks investeringer i selskaper som vil styrke vårt samlede kundetilbud. I tillegg etablerte vi oss i Oslo, og har allerede blitt tatt godt imot av både privatkunder og bedriftskunder, sier administrerende direktør Arne Austreid.

Kostnadskontrollen er god, og viser at konsernet er blant de mest effektive finanskonsern hva angår kostnader målt i prosent av inntekter. For året totalt sett ble kostnadsprosenten på 40,9 %.

- Jeg er godt fornøyd med de resultater vi har klart å oppnå i 2018. Med en avkastning på egenkapitalen på 11,3 %, viser vi at vår forretningsmodell er robust og lønnsom. Næringslivet og folk på Sør- og Vestlandet har vist stor omstillingsevne, og er nå godt rustet for høyere aktivitet fremover. Vi har stått stødig sammen med våre kunder og drevet lønnsomt gjennom noen krevende år. Dette takket være over tolv hundre motiverte og kompetente medarbeidere som hver dag står på for å skape gode kundeopplevelser, sier Arne Austreid.Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173