Nøkkeltall 3. kvartal

Resultat før skatt: 603 mill kroner (759 mill kroner)
Egenkapitalavkastning etter skatt: 8,2 prosent (10,5 prosent)
Resultat pr aksje: 1,97 kroner (2,32 kroner)
Netto renteinntekter: 1.041 mill kroner (1.019 mill kroner)
Netto provisjons- og andre inntekter: 336 mill kroner (332 mill kroner)
Driftskostnader: 595 mill kroner (615 mill kroner)
Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 369 mill kroner (66 mill kroner)
Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 4,9 prosent (6,8 prosent)
Ren kjernekapitaldekning: 18,5 prosent (14,2 prosent)

(3. kvartal 2019 i parentes)

 

SpareBank 1 SR-Bank presenterer resultat for tredje kvartal 2020

SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK) oppnådde et resultat før skatt på 603 millioner kroner for tredje kvartal 2020 mot 759 millioner kroner for samme kvartal i fjor. Resultatet for kvartalet preges av vekst, god underliggende drift og et lavere nivå på nedskrivinger sammenlignet med de to foregående kvartalene i år.

Egenkapitalavkastningen etter skatt for kvartalet ble 8,2 %, sammenlignet med 10,5 % for samme kvartal i fjor og en betydelig forbedring fra forrige kvartal.

Nedskrivingene på utlån og garantier var på 369 millioner kroner i tredje kvartal 2020, noe som er en nedgang sammenlignet med første og andre kvartal i år. Driftskostnadene for konsernet i tredje kvartal 2020 ble 595 millioner kroner, ned fra 615 i samme periode i fjor.

- Konsernets resultat er forbedret på tross av fortsatt høye nedskrivinger. Vi har en robust og effektiv forretningsmodell som mestrer både krevende og gode tider. Som følge av viktige teknologiske investeringer de siste årene samt omstillingsdyktige og kompetente ansatte, klarer vi fortløpende og uten opphold å levere de produkter og tjenester våre kunder etterspør, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Ved utgangen av tredje kvartal 2020 ble ren kjernekapitaldekning 18,5 prosent mot 14,2 prosent i fjor. Målet for ren kjernekapitaldekning er 16,7 prosent, noe som er betydelig over myndighetenes krav som blir på 15,2 prosent ved utgangen av dette året.

- Pågangen fra kunder som har behov for boligfinansiering, både i eksisterende og i nye markedsområder er god. I tillegg opplever Eiendomsmegler 1 betydelig økt aktivitet i boligmarkedet. I sum bidrar dette til sterk og lønnsom utlånsvekst i personmarkedet. Oppkjøpene av flere regnskapskontor de siste årene, gir god uttelling ved at SR-Bank Forretningspartner så langt i år har bidratt med en betydelig økning av våre inntekter, sier Arne Austreid.

Se webcast: Q3 Investorpresentasjon 
Presentasjon på norsk ved administrerende direktør Arne Austreid og konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen.

Video placeholder image

SR-Bank Grønne obligasjoner

SR-Bank har opprettet et program som gjør det mulig for banken å utstede grønne obligasjoner. Grønne obligasjoner er obligasjoner med sikkerhet i grønne lån, både innenfor personmarkedet og i bedriftsmarkedet. I Veikart for Grønn konkurransekraft i finansnæringen anbefaler Finans Norge at bankene jobber for å gjøre obligasjonsmarkedet grønnere. Dette vil gjøre bankene mer fokusert på å låne ut til prosjekter med grønn profil og dermed bidra til omstilling i næringslivet og i boligmarkedet. SR-Banks program inkluderer lån til boliger, næringsbygg, fornybar energi og ren transport som elektriske biler og ferjer. 

Mer om SR-Banks grønne obligasjoner finner du her

Sterk ESG-rating 

I juli 2019 gjennomførte Sustainalytics en vurdering av SpareBank 1 SR-Banks ESG-risko. Konsernet ble rangert som nummer 8 i undergruppen av regionbanker, som nummer 87 i industrigruppen av banker og som nummer 2806 av samtlige rangerte selskaper i verden.

Sustainalytics vurderer at det er middels risiko for at ESG-faktorer kan få finansielle følger for SpareBank 1 SR-Bank, på grunn av konsernets middels eksponering og gjennomsnittlige håndtering av ESG-saker.

Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173