Investor Relations


Siste børsmelding

Investor Relations


Nysatsinger i konsernet i 2017

  • Gründerhub
  • FinStart Nordic AS
  • Etablering av Oslokontor 
  • Samarbeid med Sparebank 1 Markets

 

Sparebank 1 SR-Bank møter fremtiden med en offensiv tilnærming blant annet med investeringer i ny teknologi og satsing på regnskapstjenester og rådgivningNysatsinger i konsernet
 

Gründerhub
Etablert i Stavanger, Bergen og Kristiansand. Konsernet fortsetter å støtte gründere ved å tilby gratis gründer-program og gratis kontorsted. Målet er å skape spennende miljø og prosesser hvor mennesker med gode idèerkan få hjelp til å ta idèenet godt skritt videre, og på fire måneder utvikle selskapet sitt.

FinStart Nordic AS
Oppstart 1. januar 2018. Selskapet vil være en oppstartsfabrikk for nye idéer og satsingen skal utfordre bankens egne forretningsmodeller. Målet er å utvikle nye tjenester i et raskere tempo og jobbe mer systematisk med innovasjon for å følge kundenes forventninger til banktjenester og hevde oss i konkurranse med andre aktører.

Etablering av Oslokontor
våren 2018
Bedriftsmarkedsdivisjonen etablerer kontor i Oslo for å kunne være tett på kundene og følge dem også når arbeidet flyttes ut av regionen. Kontoret vil arbeide med noen av de største bedriftskundene, hvor trenden er at beslutninger tas sentralt i Oslo.

Regnskapshuset
God vekst fra oppstarten i 2015. Inkludert siste oppkjøp av Regnskap Partner Bergen AS f.o.m 1. januar 2017. Selskapet forventer omsetning på omlag 100 mill i 2017 og ytterligere vekst fremover.

Samarbeid med SpareBank 1 Markets f.o.m 15. oktober 2017
Dette er med på å skape en mer robust nasjonal distribusjonsplattform. Samarbeidet medfører at vi knytter oss direkte på et av Norges beste analyseteam, samtidig som verdipapirmegling på vegne av SR-Banks kunder i all hovedsak fortsatt vil skje lokalt fra Stavanger.Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173