Investor Relations


Siste børsmelding

Konjunkturbarometeret


Overraskende positive signaler

Hovedfunn i rapporten

  • Hovedindeksen har fått et betydelig løft i løpet av våren og indeksen har steget fra 54 til 59%. Et klart flertall av bedriftene venter vekst det kommende året. 
  • Bedrifter med høy oljeeksponering forventet nedgang ved forrige måling (43%), nå er det snudd til forventninger om oppgang det neste året (59%). 
  • Nær like forventninger i fylkene Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene. 

Bedriftenes forventninger til omsetning, ordrereserve og årsverk går markant oppover. – Men det blir aldri en fest på 2012-nivå igjen, mener Tore Medhus.

-Det er veldig positive signaler som gis fra bedriftene nå. Det gleder meg, sier Tore Medhus, konserndirektør for Bedriftsmarkedet i SpareBank 1 SR-Bank.

Bedriftsundersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS på oppdrag fra SR-Bank i siste halvdel av april 2017. 600 bedrifter på Sør- og Vestlandet har deltatt og resultatet viser store endringer i bedriftenes syn markedssituasjonen framover.

Fortsatt tøft i riggmarkedet

-Dette er endringer av en betydelig karakter. De bedriftene som har lavere forventninger enn snittet er industri som er eksponert mot olje- og gass sektoren og selskaper innen shipping som er knyttet til riggmarkedet. Mange av våre kunder innen Energi og Maritim sektor har det fortsatt tøft, og det vil ta tid før disse bedriftene opplever å være gjennom nedturen.

-Selv om signalene er positive, må vi ikke tro at de gode tidene i 2011 og 2012 kommer tilbake. Nå er det viktig at vi lærer av den perioden vi har vært  gjennom med fokus på kostnader og effektiv drift, slik vi ikke glir inn i samme mønsteret som tidligere.


Mål og anslag 2017
Egenkapitalavkastning: mål 11%
Ren kjernekapitaldekning: mål 15 %
Utlånsvekst: 2,0-4,0 %
Normalisert kostnadsvekst: 2%
Nedskrivinger: 600-800 mill. kr
Utbytteandel  Anslag >35 %
Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173