2. kvartal 2023 - Et godt resultat med vekst i urolige tider

Video placeholder image

Utvalgte nøkkeltall

 • Resultat før skatt: 1.336 mill. kroner (1.021 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 1.028 mill. kroner (796 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 14,6 prosent (12,0 prosent)
 • Driftskostnader: 817 mill. kroner (702 mill. kroner)
 • Nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser: -98 mill. kroner (-52 mill. kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 9,1 prosent (7,6 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,8 prosent (17,9 prosent)

Cover bonds

SR-Boligkreditt AS, etablert i 2015, har som formål å kjøpe boliglån av morbanken SpareBank 1 SR-Bank ASA og finansierer dette ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Gjennom SR-Boligkreditt AS kan morbanken diversifisere og optimalisere sin funding.

Årsrapport 2022

 • Årsresultat: 4.211 MNOK (3.838)
 • Egenkapitalavkastning: 12,6 % (12,6 %)
 • Kostnadsprosent: 40,1 % (40,2 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,4 % (17,4 %)
 • Resultat pr aksje: 12,88 kroner (12,08)
 • Avsatt utbytte pr aksje: 7,00 kroner

Bærekraft

Vi skal skape verdier og lønnsomhet samtidig som vi tar hensyn til klima, miljø og sosiale forhold. Å stoppe klimaendringene og bidra til omstilling av næringslivet vil ha et særskilt fokus for vårt konsern framover. 

Grønne obligasjoner

Bærekraft i SpareBank 1 SR-Bank (pdf, engelsk)

Bærekraftsrapport 2022 (pdf)

ESG Factbook (xlsx)

Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Morten Forgaard
Økonomidirektør
+47 916 21 425