Investor Relations


Siste børs- og pressemelding

Investor Relations


Nøkkeltall 1. kvartal 2018

  • Resultat før skatt: 668 mill kroner (512 mill kroner)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,3 prosent (8,7 prosent)
  • Netto renteinntekter: 800 mill kroner (739 mill kroner)
  • Driftskostnader: 539 mill kroner (519 mill kroner)
  • Nedskrivning på utlån: 74 mill kroner (168 mill kroner)
  • Ren kjernekapitaldekning: 15,0 prosent (14,7 prosent)

    (1. kvartal 2017 i parentes) 

Investor Relations


Konjunkturbarometeret - Stor optimisme i oljeeksponerte bedrifter

Det har vært noen krevende år for olje- og gassnæringen, men det positive omslaget vi har sett det siste året er både overraskende og imponerende. Intervjuene er gjort under Petro Finans 2018.Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173