Investor Relations


Siste børsmelding

Resultat 2. kvartal


Et godt resultat preget av høyere aktivitet og lavere tap.Resultatsammendrag

  1. halvår 2017 (1. halvår i 2016)
Resultat før skatt 1.160 mill. kr (973 mill.kr)
Resultat etter skatt 917 mill. kr (792 mill.kr)
Egenkapitalavkastning etter skatt 9,9 % (9,3 %)
Driftskostnader 1.067 mill. kr (1.006 mill.kr)
Nedskrivninger på utlån 299 mill. kr (455 mill. kr)
Ren kjernekapitaldekning 14,7 % (13,5 %)
Kjernekapitaldekning 15,7 % (14,4 %)

– Godt fornøyd

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 1.160 millioner kroner for første halvår 2017, mot 973 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av høyere aktivitet i hele konsernet, som gjenspeiles i både økte inntekter og en moderat økning av driftskostnadene.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 9,9 %, sammenlignet med 9,3 % i samme periode i 2016. For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 648 millioner kroner mot 486 millioner kroner i fjor, tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 11 % sammenlignet med 9,4 % i andre kvartal 2016.

– Jeg er godt fornøyd med resultatet for kvartalet isolert og for det samlede resultatet for første halvår. Nedskrivinger på utlån er lavere enn de foregående kvartalene, og skyldes først og fremst at flere av de toneangivende offshorerelaterte selskapene har gjennomført vellykkede restruktureringer.

– I tillegg registrerer vi at aktiviteten ellers i næringslivet har tatt seg opp. Samtidig øker inntektene fra de fleste forretningsområdene i konsernet, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 299 millioner kroner i første halvår 2017, mot 455 millioner kroner i samme periode i fjor. Nedskrivning på utlån i 1. halvår 2017 er i all hovedsak knyttet til enkeltengasjement innenfor oljerelatert virksomhet. 

Her finner du børsmelding sendt onsdag 9. august.

Halvårsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no, og du kan se kvartalspresentasjon på engelsk her.Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173