Se webcast: Q2 Investorpresentasjon 
Presentasjon på norsk ved administrerende direktør Arne Austreid og konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen. 

Første halvår 2020: Et resultat preget av god drift, men økte nedskrivinger

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 513 millioner kroner i første halvår 2020, mot 2.432 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av god drift og økt kundetilgang, men svekkes av økte nedskrivinger.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 3,7 %, sammenlignet med 18,8 % i samme periode i 2019.

Nedskrivingene på utlån og garantier var på 1.391 millioner kroner mot 30 millioner kroner for samme periode i fjor. De økte nedskrivingene er et resultat av fortsatt krevende markedsforhold for offshore relaterte virksomheter.

- Med de betydelige nedskrivingene vi har gjort i første halvår, forventer jeg at vi fremover vil se lavere nedskrivinger. Likevel råder det fortsatt usikkerhet rundt markedsforholdene for offshore relaterte virksomheter, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Driftskostnadene for konsernet ble 1.162 millioner kroner, en nedgang på 23 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Kostnadsprosenten ble 37,9 %.

Netto inntekter fra finansielle investeringer utgjorde 269 millioner kroner, mot
1.016 millioner kroner i samme periode i fjor.

- Konsernets driftsresultat før nedskrivinger er godt, både for første halvår og for kvartalet isolert sett. Vi opplever god tilgang på nye kunder, og økt etterspørsel etter våre produkter og tjenester fra eksisterende kunder. Effektiviteten er god, noe som skyldes at en rekke av våre arbeidskrevende prosesser har blitt robotisert. Jeg vil også berømme konsernets medarbeidere, som under vanskelige Covid-19 forhold har bidratt til å håndtere våre kunder på en god måte, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 266 millioner kroner mot 1.109 millioner kroner i fjor. Det tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 4,0 % sammenlignet med 16,2 % i andre kvartal 2019.

 

 

Bankens soliditet er svært godt. Ved utgangen av andre kvartal ble ren kjernekapitaldekning 18,3 % sammenlignet med mål om 16,7 % og regulerende myndigheters krav som er 15,2 % ved utgangen av året. Økt ren kjernekapitaldekning skyldes tilbakeholdt resultat fra et godt resultat i 2019, kombinert med nye kapitalkrav som ble implementert 31.12 2019. 

Nøkkeltall 2. kvartal 2020

  • Resultat før skatt: 513 millioner kroner (2.432 mill.)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 3,7 % (18,8 %)
  • Netto renteinntekter: 2.107 mill kroner (1.906 mill.)
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 690 millioner kroner (725 mill.)
  • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 269 mill kroner (1.016 mill.) 
  • Driftskostnader: 1.162 mill kroner (1.185 mill)
  • Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser:  1.391 mill kroner (30 mill kroner)
  • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder:  5,4 % (7,3 %)
  • Ren kjernekapitaldekning: 18,3 % (14,4 %)

(2. kvartal 2019 i parentes)

SR-Bank Grønne obligasjoner

SR-Bank har opprettet et program som gjør det mulig for banken å utstede grønne obligasjoner. Grønne obligasjoner er obligasjoner med sikkerhet i grønne lån, både innenfor personmarkedet og i bedriftsmarkedet. I Veikart for Grønn konkurransekraft i finansnæringen anbefaler Finans Norge at bankene jobber for å gjøre obligasjonsmarkedet grønnere. Dette vil gjøre bankene mer fokusert på å låne ut til prosjekter med grønn profil og dermed bidra til omstilling i næringslivet og i boligmarkedet. SR-Banks program inkluderer lån til boliger, næringsbygg, fornybar energi og ren transport som elektriske biler og ferjer. 

Mer om SR-Banks grønne obligasjoner finner du her

Sterk ESG-rating 

I juli 2019 gjennomførte Sustainalytics en vurdering av SpareBank 1 SR-Banks ESG-risko. Konsernet ble rangert som nummer 8 i undergruppen av regionbanker, som nummer 87 i industrigruppen av banker og som nummer 2806 av samtlige rangerte selskaper i verden.

Sustainalytics vurderer at det er middels risiko for at ESG-faktorer kan få finansielle følger for SpareBank 1 SR-Bank, på grunn av konsernets middels eksponering og gjennomsnittlige håndtering av ESG-saker.

Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173