Video placeholder image

Oppsummering av resultatet for første kvartal ved SpareBank 1 SR-Banks konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer.

Kvartalsrapporten kan lastes ned i sin helhet fra Rapporter.

Et resultat preget av god underliggende drift, vekst og positiv utvikling i næringslivet

1. kvartal 2022

 • Resultat før skatt: 921 mill. kroner (880 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 753 mill. kroner (718 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,4 prosent (11,6 prosent)
 • Resultat pr aksje: 2,87 kroner (2,74 kroner)
 • Netto renteinntekter: 1.009 mill. kroner (995 mill. kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 430 mill. kroner (402 mill. kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 192 mill. kroner (216 mill. kroner)
 • Driftskostnader: 695 mill. kroner (612 mill. kroner)
 • Nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser: 15 mill. kroner (121 mill. kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 5,6 prosent (2,3 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 10,8 prosent (21,4 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,6 prosent (18,1 prosent)
 • Kapitaldekning: 20,7 prosent (21,5 prosent)

(1. kvartal 2021 i parentes)

Generalforsamling 2022

Aksjonærene i SpareBank 1 SR-Bank ASA var invitert til ordinær generalforsamling den 28. april.

Bærekraft

SR-Bank Grønne Obligasjoner

Grep for mer klimavennlig skipsfart

Bærekraftsrapporten 2021

Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173