Resultat tredje kvartal 2019

 SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt
på 3.191 millioner kroner pr. 30 september 2019, mot 2.216 millioner kroner i
samme periode i fjor. 

Nøkkeltall for tredje kvartal

Resultat før skatt: 759 mill kroner (794 mill kroner)
Egenkapitalavkastning:  10,5 prosent (12,6 prosent)
Driftskostnader:  615 mill kroner (542 mill kroner)
Netto renteinntekter: 1.019 mill kroner (871 mill
Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 66 mill kroner (59 mill kroner) kroner)
Netto provisjons- og andre inntekter: 332 mill kroner (349 mill kroner)

Resultatet preges av god drift, økt aktivitet på Sør- og Vestlandet samt markert kundevekst sammenlignet med samme periode i fjor.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 16,0 %, sammenlignet med 11,7 % pr. tredje kvartal 2018. Hensyntatt fusjonseffektene fra Fremtind Forsikring AS ble egenkapitalavkastningen etter skatt 13,4 %.

Nedskrivingene på utlån og garantier var på 96 millioner kroner mot 232 millioner kroner for samme periode i fjor.

Driftskostnadene for konsernet ble 1.800 millioner kroner, opp fra 1.653 i samme periode i fjor. Det tilsvarer en kostnadsprosent på 35,4 % ned fra 40,3 % ved utgangen av tredje kvartal i fjor.

- Konsernets resultat er godt. Det gir et tydelig bilde av økt aktivitet, og ikke minst viser det at etterspørselen etter våre produkter og tjenester øker fra kunder i hele Sør-Norge, sier Arne Austreid, administrerende direktør i
SpareBank 1 SR-Bank.

For kvartalet isolert ble resultatet før skatt på 759 millioner kroner mot 794 millioner kroner i fjor, tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 10,5 % sammenlignet med 12,6 % i tredje kvartal 2018.

- Bærekraft står høyt på agendaen. I september lanserte vi et eget program for utstedelse av grønne obligasjonen med sikkerhet i grønne lån innenfor både person- og bedriftsmarkedet. Den første utstedelsen, pålydende 500 millioner Euro, er nylig gjennomført og bestod av grønne boliglån. Obligasjonen ble godt mottatt, sier Arne Austreid.

Børs- og pressemeldinger

 

SR-Bank Grønne obligasjoner

SR-Bank har opprettet et program som gjør det mulig for banken å utstede grønne obligasjoner. Grønne obligasjoner er obligasjoner med sikkerhet i grønne lån, både innenfor personmarkedet og i bedriftsmarkedet. I Veikart for Grønn konkurransekraft i finansnæringen anbefaler Finans Norge at bankene jobber for å gjøre obligasjonsmarkedet grønnere. Dette vil gjøre bankene mer fokusert på å låne ut til prosjekter med grønn profil og dermed bidra til omstilling i næringslivet og i boligmarkedet. SR-Banks program inkluderer lån til boliger, næringsbygg, fornybar energi og ren transport som elektriske biler og ferjer. 

Mer om SR-Banks grønne obligasjoner finner du her

Sterk ESG-rating 

I juli 2019 gjennomførte Sustainalytics en vurdering av SpareBank 1 SR-Banks ESG-risko. Konsernet ble rangert som nummer 8 i undergruppen av regionbanker, som nummer 87 i industrigruppen av banker og som nummer 2806 av samtlige rangerte selskaper i verden.

Sustainalytics vurderer at det er middels risiko for at ESG-faktorer kan få finansielle følger for SpareBank 1 SR-Bank, på grunn av konsernets middels eksponering og gjennomsnittlige håndtering av ESG-saker.

Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173