Et sterkt resultat preget av god drift og betydelig lavere nedskrivninger

SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBNK) oppnådde et resultat før skatt på 926 millioner kroner for tredje kvartal 2021 mot 603 millioner kroner for samme kvartal i fjor. Resultatet preges av god drift, betydelig lavere nedskrivninger og høye finansinntekter, sammenlignet med samme periode i fjor. 

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 11,7 prosent sammenlignet med 8,2 prosent for samme kvartal i fjor, og 13,2 prosent i forrige kvartal.

Nedskrivningene på utlån og garantier var på 37 millioner kroner mot 369 millioner kroner i samme kvartal i fjor, og 58 millioner kroner i forrige kvartal.

- Flertallet av våre kunder har klart seg bra gjennom koronapandemien. Nå ser vi i tillegg at mer positive utsikter gjør at flertallet av bedriftene i Sør-Norge venter vekst, økende omsetning, bedre lønnsomhet og flere ansatte det kommende året. Økt aktivitet og lavere arbeidsledighet er positivt for økonomien, noe som gir våre kunder og oss et godt utgangspunkt når vi nå tilsynelatende har lagt pandemien bak oss, sier konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank, Benedicte Schilbred Fasmer.

Driftskostnadene for konsernet ble 666 millioner kroner mot 595 millioner kroner i samme periode i fjor, og er en nedgang fra 681 millioner kroner i forrige kvartal.

- Jeg er godt fornøyd med både oppnådde resultater og aktivitetsnivået i alle våre forretningsområder. I løpet av de siste månedene har vi gjennomført noen viktige organisatoriske justeringer og tydeliggjort vår forretningsstrategi. Fremover forventer jeg at disse endringene vil gjøre oss mer relevante og attraktive for både eksisterende og nye kunder, og at det i neste omgang vil bidra til økt vekst, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets samlede resultat før skatt per 30. september 2021 ble 2.765 millioner kroner og 2.267 millioner kroner etter skatt. Egenkapitalavkastningen etter skatt hittil i år ble 12,1 prosent.

Benedicte Schilbred Fasmer, konserndirektør i SpareBank 1 SR-Bank. Foto: Jan Inge Haga

Ved utgangen av tredje kvartal 2021 ble ren kjernekapitaldekning 17,6 prosent mot 18,5 prosent på samme tid i fjor.

Konsernets mål for ren kjernekapitaldekning er 16,7 prosent, noe som er betydelig over myndighetenes krav på 15,2 prosent.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra denne siden.

Kontaktpersoner:

Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef
telefon 950 60 034

Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans
telefon 909 95 033.

Stian Helgøy, direktør Investor Relations
telefon 906 52 173.

Nøkkeltall – 3. kvartal 2021

 • Resultat før skatt: 926 mill kroner (603 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 733 mill kroner (505 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,7 prosent (8,2 prosent)
 • Resultat pr aksje: 2,80 kroner (1,90 kroner)
 • Netto renteinntekter: 989 mill kroner (1.041 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 406 mill kroner (336 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 234 mill kroner (190 mill kroner)
 • Driftskostnader: 666 mill kroner (595 mill kroner)
 • Nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser: 37 mill kroner (369 mill kroner)
  (3. kvartal 2020 i parentes)

Mer informasjon om SpareBank 1 SR-Banks resultat er tilgengelig i våre rapporter.

Følg presentasjonene

SpareBank 1 SR-Bank ASA offentliggjør resultatet for 3. kvartal 2021, torsdag 28. oktober 2021 klokken 07.30.

Klokken 08.15: Presentasjon på norsk, fysisk og web-cast

Du kan følge presentasjonen i denne direktesendingen

Klokken 13.30: Presentasjon på engelsk, telefonkonferanse

Telefonnummer fra Norge: 21 40 21 71
Konferanse-ID 303 633 61#

Telefonnummer fra andre land: + 47 21 40 21 71
Konferanse-ID 303 633 61#

Det vil bli anledning til å stille spørsmål i forbindelse med begge presentasjonene på resultat@sr-bank.no.

Bærekraft

SR-Bank Grønne Obligasjoner

Grep for mer klimavennlig skipsfart

Bærekraftsrapporten 2020

Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173