EmployerBranding_Ostlandet_header

Jobbe hos oss? 

I hjertet av banken, er våre ansatte. Unike individer med ulike bakgrunner, erfaringer og personligheter. Det er de som driver virksomheten vår fremover, og gir den sjel og karakter.

Våre ansatte er ikke bare ansatte. De er kraften som gjør at vi klarer å skape bevegelse. Vi er stadig på utkikk etter nye kollegaer som kan være med å skape bevegelse i våre kunders liv, bevegelse i våre lokalområder og regionen vi hører hjemme i. Kanskje det er deg?

Vil du være med på laget?

Hvis du er opptatt av å skape verdier i samfunnet rundt deg, vil du passe inn hos oss. Dette er vår ledestjerne for alt vi gjør. Vi har fokus på å skape verdier sammen med kundene våre, de ansatte, eierne våre og ikke minst for og med lokalsamfunnet. Vi er til for kundene våre i deres hverdag. Våre verdier skal kjennetegne deg som kollega og som bankens representant utad:

  • Til stede – Vi er til stede. For omgivelsene våre og for hverandre.
  • Kraft – Vi har kraft. Gjennom menneskene som jobber her.
  • Bevegelse – Vi er i bevegelse. Vi utvikler oss og blir bedre.

Kort om oss

SpareBank 1 Sørøst-Norge er et regionalt finansselskap med 19 kontorer i Buskerud, Vestfold og Telemark. I tillegg til å være fysisk til stede for kundene våre, er vi opptatt av å utvikle digitale løsninger som gjør det enklere for kundene våre å gjøre sine bankting i en hektisk hverdag.  

Som en del av vårt DNA, tror vi på at samspill mellom mennesker skaper vekst og utvikling. Sammen med våre ansatte, kunder, eiere og lokalmiljøet skaper og deler vi verdier – og gir mennesker og bedrifter muligheter for vekst, utvikling, trygghet og drømmer.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }