Styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge


Finn Haugan (1953) - Styreleder

Finn Haugan bor i Trondheim og er utdannet siviløkonom fra BI. Siden 1991 har han vært konsernsjef/administrerende direktør i SpareBank 1 SMN (tidligere Sparebanken Midt-Norge). 

Har tidligere sittet i ledende stillinger i Forretningsbanken og Fokus Bank, sist som viseadministrerende direktør 1989–1991. 

Haugan har de senere årene hatt en rekke styreverv innenfor finansbransjen, bl.a. ivaretatt roller som styreleder i SpareBank 1 Gruppen AS, Bankenes Sikringsfond, Finans Norge og Sparebankforeningen.

 I dag er han styreleder i Sinkaberg-Hansen AS Fiskeoppdrett, Norbit ASA, Forte Fondsforvaltning AS, SOLON Eiendom AS og Elekt AS, samt styrets nestleder i LL Holding, og styremedlem i Okea ASA.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 30.000

Anne Berg Behring (1964) - Nestleder

Anne Berg Behring bor i Porsgrunn, og er bachelor i økonomi og administrasjon fra BI. 

Hun var styreleder i SpareBank 1 Telemark frem til fusjonen med SpareBank 1 BV i 2021. 

Berg Behring er administrerende direktør i Coop Sørøst SA (tidligere Coop Vestfold og Telemark SA), og har bred erfaring fra detaljhandel, eiendom og styrearbeid i Coop Norge. 

Hun er styremedlem i COOP Norge SA. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 5.881

Elisabeth Haug (1977) - Styremedlem

Elisabeth Haug bor i Oslo og er utdannet sivilmarkedsfører fra BI.

Hun har strategisk og operativ ledererfaring fra digitale teknologiselskaper som Vipps, der hun først var nestsjef og deretter leder av det nystartede Vipps Mobil AS. Haug var administrerende direktør i mCash før fusjonen mellom mCASH og Vipps i 2017.

Tidligere har hun innehatt ledende stillinger i FINN og Schibsted.

I dag er hun administrerende direktør i nettapoteket Farmasiet AS.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 2.700

Heine Wang (1963) - Styremedlem

Heine Wang bor på Nøtterøy og er utdannet jurist. Han har innehatt ulike styreverv inkludert tidligere president i NHO. 

Han har vært konsernsjef i Nokas, en virksomhet han har vært med å bygge opp, som i dag har en omsetning på ca 8,3 milliarder og 17.000 ansatte i seks land. 

Wang har vært styremedlem og nestleder i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg fra 2015 og frem til fusjonen med SpareBank 1 BV, der han også ble nestleder i styret.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 27.000

Jan Erling Nilsen (1979) - Styremedlem

Jan Erling Nilsen bor i Porsgrunn. Han er utdannet master i regnskap og revisjon fra BI og master i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Han har vært styremedlem i SpareBank 1 Telemark siden 2017. 

Nilsen jobber med forretningsutvikling i egen virksomhet og var før dette COO/CFO i Movement Group AS fra 2015 til 2021 og COO/CFO i Borgestad ASA fra 2013 til 2015. Han har erfaring fra revisjon og rådgivning fra EY i perioden 2006 til 2013. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 2.986 

John-Arne Haugerud (1956) - Styremedlem   

John-Arne Haugerud bor i Vikersund. 

Han har lang erfaring som leder og toppleder innen IT og bankfinans, blant annet 15 år i konsernledelsen i Evry ASA (nå TietoEvry) og 6 år som administrerende direktør i Verdipapirsentralen AS og medlem i konsernledelsen i OsloBørs VPS ASA. Han er i dag administrerende direktør i Kraftia Energi AS. Haugerud har videre bred erfaring fra styrearbeid i Norden, India og Ukraina. 

Haugerud har vært nestleder i styret i SpareBank 1 Modum siden 2011 og fram til fusjonen med SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 8.420

Lene Marie Aas Thorstensen (1977) - Styremedlem

Lene Marie Aas Thorstensen bor i Skien, og er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo.

Hun var vararepresentant for styret i SpareBank 1 Telemark frem til fusjonen med SpareBank 1 BV i 2021 og vararepresentant for styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge frem til fusjonen med SpareBank 1 Modum i april 2022.

Thorstensen har lang erfaring innen offentlig forvaltning og privat advokatvirksomhet. Hun jobber i dag som senioradvokat i Tenden Advokatfirma ANS, og innehar i tillegg flere styreverv.

 

               
 

Frede Christensen (1961) - Styremedlem
(ansatterepresentant)

Frede Christensen bor i Skien, og er Diplomøkonom fra BI i bankfag. I tillegg har han eksamen fra Norges Fondsmeglers Forbunds autorisasjonsordning.

Han har 40 års bred bankerfaring, og har vært leder for Verdipapirforetaket til Sparebanken Telemark siden 2007. Christensen har også vært leder for Prosessteam Plassering i SpareBank 1 Alliansen og i Samarbeidende SpareBanker (SamSpar).

I dag jobber han som kapitalrådgiver.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 9.651

Hanne Myhre Gravdal (1964) - Styremedlem (ansatterepresentant)

Hanne Myhre Gravdal bor i Sylling, er utdannet diplomøkonom, og har i tillegg utdanning i styrekompetanse fra BI.

Hun har jobbet innen bankbransjen hos flere aktører siden 1984, blant annet som filialleder i Sparebanken Øst.

Gravdal har vært ansatt i SpareBank 1 BV siden 2004, og jobber som senior plasseringsrådgiver i privatmarkedet. Av eksterne verv sitter hun blant annet i kommunestyret og formannskapet i Lier. Hun har vært styremedlem i SpareBank 1 BV siden 2011.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 6.871   
               
 


Varamedlemmer styret:

  • Gisle Fauskanger
  • Ragnhild Ask Connell
  • Geir Arne Vestre (ansatterepresentant)
  • Helga Marie Finsveen (ansatterepresentant)

Observatør:

  • Anne Leversby

Se også