Styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge


Finn Haugan (1953) - Styreleder

Finn Haugan bor i Trondheim og er utdannet siviløkonom fra BI. Siden 1991 har han vært konsernsjef/administrerende direktør i SpareBank 1 SMN (tidligere Sparebanken Midt-Norge). 

Har tidligere sittet i ledende stillinger i Forretningsbanken og Fokus Bank, sist som viseadministrerende direktør 1989–1991. 

Haugan har de senere årene hatt en rekke styreverv innenfor finansbransjen, bl.a. ivaretatt roller som styreleder i SpareBank 1 Gruppen AS, Bankenes Sikringsfond, Finans Norge og Sparebankforeningen.

 I dag er han styreleder i Sinkaberg-Hansen AS Fiskeoppdrett, Norbit ASA, Forte Fondsforvaltning AS, SOLON Eiendom AS og Elekt AS, samt styrets nestleder i LL Holding, og styremedlem i Okea ASA.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 50.000

John-Arne Haugerud (1956) - Nestleder  

John-Arne Haugerud bor i Vikersund. 

Han har lang erfaring som leder og toppleder innen IT og bankfinans, blant annet 15 år i konsernledelsen i Evry ASA (nå TietoEvry) og 6 år som administrerende direktør i Verdipapirsentralen AS og medlem i konsernledelsen i OsloBørs VPS ASA. Han er i dag administrerende direktør i Kraftia Energi AS. Haugerud har videre bred erfaring fra styrearbeid i Norden, India og Ukraina. 

Haugerud har vært nestleder i styret i SpareBank 1 Modum siden 2011 og fram til fusjonen med SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 8.420

Maria Tho (1981) - Styremedlem

Maria Tho er CFO i InflowControl AS og har mer enn 15 års erfaring fra senior økonomi- og strategistillinger i multinasjonale og nasjonale virksomheter.

Blant annet har hun hatt ulike roller i Larvikbanken, både som ass. banksjef og økonomisjef, i tillegg til å ha vært finansdirektør i Net Trans Services AS. Hun har også arbeidet som statsautorisert revisor i EY.

Tho har mastergrad i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen BI 2008 og en bachelorgrad i revisjon fra Høgskolen i Oslo i 2003.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 0

Lene Svenne (1962) - Styremedlem

Lene Svenne har bred ledererfaring fra børsnotert selskap og Forsvaret, med særlig erfaring fra eierstyring, compliance/regulatorisk etterlevelse, risikostyring, internkontroll og revisjon. Hun har også styreerfaring fra forsikringsselskap, organisasjoner og foreninger.

Svenne er Group Vice President Climate & Governance i Kongsberg Gruppen ASA og har også hatt flere andre lederstillinger i samme selskap. Tidligere har hun vært avdelingsdirektør for internrevisjon i Forsvaret, samt arbeidet som statsautorisert revisor i Deloitte.

Svenne er utdannet statsautorisert revisor fra NHH i Bergen, og har i tillegg en Master of Management fra Handelshøyskolen BI i Oslo. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 0

Heine Wang (1963) - Styremedlem

Heine Wang bor på Nøtterøy og er utdannet jurist. Han har innehatt ulike styreverv inkludert tidligere president i NHO. 

Han har vært konsernsjef i Nokas, en virksomhet han har vært med å bygge opp, som i dag har en omsetning på ca 8,3 milliarder og 17.000 ansatte i seks land. 

Wang har vært styremedlem og nestleder i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg fra 2015 og frem til fusjonen med SpareBank 1 BV, der han også ble nestleder i styret.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 27.000

Jan Erling Nilsen (1979) - Styremedlem

Jan Erling Nilsen bor i Porsgrunn. Han er utdannet master i regnskap og revisjon fra BI og master i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Han har vært styremedlem i SpareBank 1 Telemark siden 2017. 

Nilsen jobber med forretningsutvikling i egen virksomhet og var før dette COO/CFO i Movement Group AS fra 2015 til 2021 og COO/CFO i Borgestad ASA fra 2013 til 2015. Han har erfaring fra revisjon og rådgivning fra EY i perioden 2006 til 2013. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 2.986 

Lene Marie Aas Thorstensen (1977) - Styremedlem

Lene Marie Aas Thorstensen bor i Skien, og er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo.

Hun var vararepresentant for styret i SpareBank 1 Telemark frem til fusjonen med SpareBank 1 BV i 2021 og vararepresentant for styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge frem til fusjonen med SpareBank 1 Modum i april 2022.

Thorstensen har lang erfaring innen offentlig forvaltning og privat advokatvirksomhet. Hun jobber i dag som senioradvokat i Tenden Advokatfirma ANS, og innehar i tillegg flere styreverv.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 0

 

               
 

Frede Christensen (1961) - Styremedlem
(ansatterepresentant)

Frede Christensen bor i Skien, og er Diplomøkonom fra BI i bankfag. I tillegg har han eksamen fra Norges Fondsmeglers Forbunds autorisasjonsordning.

Han har 40 års bred bankerfaring, og har vært leder for Verdipapirforetaket til Sparebanken Telemark siden 2007. Christensen har også vært leder for Prosessteam Plassering i SpareBank 1 Alliansen og i Samarbeidende SpareBanker (SamSpar).

I dag jobber han som kapitalrådgiver.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 11.932

Hanne Myhre Gravdal (1964) - Styremedlem (ansatterepresentant)

Hanne Myhre Gravdal bor i Sylling, er utdannet diplomøkonom, og har i tillegg utdanning i styrekompetanse fra BI.

Hun har jobbet innen bankbransjen hos flere aktører siden 1984, blant annet som filialleder i Sparebanken Øst.

Gravdal har vært ansatt i SpareBank 1 BV siden 2004, og jobber som senior plasseringsrådgiver i privatmarkedet. Av eksterne verv sitter hun blant annet i kommunestyret og formannskapet i Lier. Hun har vært styremedlem i SpareBank 1 BV siden 2011.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 8.762   
               
 


Varamedlemmer styret:

  • Jarle Peder Helgason (varamedlem)
  • Ragnhild Ask Connell (varamedlem)
  • Geir Arne Vestre (varamedlem ansatt)
  • Hege Miriam Østby Thorkildsen (varamedlem ansatt)
  • Anne Leversby (varamedlem ansatt)

Observatør:

  • Anne Leversby

Se også