Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgaver

  • Valg av Representantskapets leder og nestleder for 4 år. Representantskapets leder velges blant de kundevalgte medlemmene
  • Valg av styrets leder, nestleder og øvrige styre- og varamedlemmer
  • Valg av valgkomitéens leder og øvrige medlemmer- og varamedlemmer
  • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
  • Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under Representantskapet

Representantskapets medlemmer

Innskytervalgte representanter:

Lars Ole Bjørnsrud (representantskapets leder)
Øystein Beyer (nestleder)  
Ingebjørg Tollnes
Helge Standeren
Tom Mello
Kristin Storhaug
Ellen Mette Oredalen
Knut Åge Andersen
Pål Stenbro

Karl Arne Lia (varamedlem)
Kjell E. Nilsen (varamedlem)
Inger Joh. Toset (varamedlem)


Egenkapitalbeviseiernes representanter:


Gisle Dahn
Reidun Sundal
Iver A. Juel
Thor Strand
Bjørn Engaas
Hallgeir Skogen
Gro Aakre
Morten Wexels
Egil Stokken
Gjermund Rønning
Yngve Leren


Gjertrud Eide (varamedlem)
Jørn Pettersen (varamedlem)
Christine Lindefjell (varamedlem)


Ansattes representanter:

Halvor Aarnes
Anne Rundtom Jørgensen
Stein Erik Amlie
Tina Kvilhaug
Arnt Olav Svensli
Bente Mehlum Svendsen
Ingeborg Skaalen Berg


Tom Sørensen (varamedlem)
Sjur Mogstad (varamedlem)

Revisjon:

KPMG v/Anders Sjøstrøm

Valgkomitèen:

Jan Terje Olsen, stiftelse (leder) 
Svein Aaser, egenkapitalbeviseier (medlem)  
Tom Mello, kundevalgt (medlem) 
Tom Sørensen, ansattevalgt (medlem)
Gisle Dahn, stiftelse (medlem)
Helge Standeren, innskytervalgt (medlem)
Anne R. Jørgensen, ansattes representant (medlem)
Hilde Søraas Grønhovd (medlem)
Se også

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }