Brått fall


Video placeholder image

Konjunkturbarometeret for Sør-Norge i mai 2020. Presentasjonen ble holdt i Finansparken i Stavanger 28. mai.

1. Brått fall i bedriftenes forventninger, særlig hos de oljeeksponerte

2020 skulle bli året der oppgangen fortsatte for norsk næringsliv, om enn i noe saktere tempo enn i 2019. Koronaviruset og oljeprisfallet endret alt, både for verdensøkonomien og norsk økonomi. Hovedindeksen for Sør-Norge var på 58 prosent i forrige rapport (januar 2020), som indikerte at et flertall av bedriftene ventet vekst.

Nå har hovedindeksen falt til 44 prosent. Det innebærer at 56 prosent av bedriftene venter nedgang kommende 12 måneder sammenlignet med foregående 12 måneder.

Delindeksen økonomisk utvikling siste 12 måneder er på 47 prosent. Indeksen for ansatte er også på 47 prosent. Mange er for tiden permittert og permitteringsreglene er endret. Det er derfor noe usikkert hvordan indekser for ansatte skal tolkes. Det mest nærliggende er at den tolkes som den faste arbeidsstokken. Nivået på 47 prosent kan således tolkes som om at den faste arbeidsstokken skal noe ned de neste 12 månedene.

Det innebærer at mange av de permitterte kommer tilbake, men ikke alle, og at arbeidsledigheten ikke kommer ned på nivået før korona (2,5 prosent) i løpet av de neste 12 månedene. Trolig vil ledigheten komme ned omkring 4 prosent i løpet av det neste året.

Indeksen for omsetning er på 45 prosent, lønnsomhet og investering er lavest på 41 prosent. Ordreserven, som er en viktig vendepunktindikator, er på lave 43 prosent.

I denne runden er det inkludert ekstra spørsmål om forventet utvikling neste tre måneder. For bedriftene samlet sett er denne indeksen for omsetning på 47 prosent, som er litt høyere enn 45 prosent for 12 måneder nevnt over. Det vil si at en liten overvekt venter nedgang neste 12 mnd. Omsetningen i næringslivet neste tre måneder blir således trolig litt lavere enn forrige tre måneder. Vi nærmer oss bunnen.

Men dersom vi ser på oljebedriftene, er indeksen for omsetning neste 3 måneder på veldig lave 27 prosent. Det betyr at nær tre av fire oljebedrifter venter nedgang de neste tre månedene.