Et tydelig omslag


1. Betydelig forbedring de neste tre månedene

I alle fylkene forventer bedriftene et markert oppsving i omsetning – og til dels også årsverk – på kort sikt.

Når vi nå ser fremover, er bedriftene positive til utviklingen. Indikatorene i Konjunkturbarometeret, som dekker økonomisk utvikling, årsverk, omsetning, lønnsomhet, investeringer og ordrereserve, viser at bedriftene i alle regionene og i de fleste av bransjene er på den positive siden. En gjenåpning av samfunnet vil gjøre hverdagene bedre for store deler av næringslivet, og gitt at det ikke blir vesentlig strammere tiltak fra myndighetene, skal det bli både mer aktivitet og flere årsverk i næringslivet.

Ifølge Nav har arbeidsledigheten i Norge vært omtrent uendret siden september i fjor. Det er nær 200.000 arbeidsledige og arbeidsledigheten (både helt og delvis ledige og tiltak) utgjør litt over 7 prosent. Skal vi tro bedriftene i Sør-Norge, kan vi regne med at arbeidsledigheten vil falle mot sommeren. Industribedriftene er spesielt positive til de neste tre månedene. Selv om industrien har hatt en periode med god vekst allerede, ser det ut til at disse bedriftene på kort sikt får et ekstra løft.

Men skulle det bli større endringer i utviklingen av koronapandemien, knyttet til vaksiner, tiltak i samfunnet eller lignende, kan dette endre utviklingen raskt. Det er derfor verdt å huske på at vi fortsatt står i en usikker tid.

Flere detaljer nedover på siden.

Video placeholder image

Konjunkturbarometeret for Sør-Norge i mai 2021. Presentert i en direktesending den 7. mai.