Styreansvars-forsikring

Har du ansvarsforsikring hos oss kan du kjøpe styreansvarsforsikring som tilleggsdekning. Styreansvar dekker krav som rettes mot styret og ledelsen. 

styremedlemmer i en bedrift med styreansvarsforsikring diskuterer
Dekker til enhver tid krav mot valgte styremedlemmer og varamedlemmer.
Dekker skade på tredjepersons person, ting eller formue.
Dekker styre- og varamedlemmer som er gått ut av styret i forsikringstiden.
styremedlemmer med styreansvarsforsikring prater sammen

Hva dekker styreansvarsforsikring?

Styreansvarsforsikring dekker juridiske krav som rettes mot styret og ledelsen basert på deres handlinger og uttalelser. Hvis virksomheten blir nedlagt/avviklet, kan vi tilby en forlengelse av perioden det er mulig å komme med krav etter skade, etter at forsikringstiden har utløpt.

Dekninger Styreansvar
Krav mot medlemmer i styret og ledelsen
Skade på tredjeperson*
Skade på ting*
Rent økonomisk tap*
Juridisk bistand
- Hjelp til avklaring av erstatningsansvar ved skade
- Hjelp ved rettslig prosess

*når noen i styret er personlig erstatningsansvarlig etter norsk lov.

Hva er styreansvar?

Styreansvaret er et erstatningsansvar og innebærer at alle som sitter i et styre kan bli personlig erstatningsansvarlige hvis de påfører noen et økonomisk tap – basert på noe de har sagt, gjort eller unngått å gjøre.

Hvem i styret har ansvar?

Styreleder og styret er selskapets øverste ansvarlige, og er de som formelt er ansvarlige for alle beslutninger som tas. Både styreleder, styremedlemmer og varamedlem kan få personlig erstatningsansvar. Eksempelvis vil kreditorer kunne gå etter de som sitter i styret hvis bedriften eller sameiet skulle gå konkurs med høy gjeld.


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede styreansvarsforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }