mann kjører arbeidsmaskin og er glad

TIPS OG RÅD

Hvilke forsikringer bør bedriften ha?

Velg din bransje og du får råd om hvilke forsikringer du må ha, bør ha og kan ha. Du kan lese mer om forsikringene som andre i samme bransje har valgt.

Velg din bransje

Bil, verksted og transport

Borettslag og sameie

Bygg og anlegg

Handel og service

Lag og foreninger

Landbruk og småbruk

Rådgivning og tjenester

Selvstendig næringsdrivende? 

Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller freelancer med enkeltpersonforetak er det en del egne regler. Blant annet er du ikke pålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring.

Selv om det ikke er pålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring kan du fremdeles bli utsatt for yrkesskader, som kan få store konsekvenser både personlig og for bedriften din.
 


Har du hatt uhell eller skade?


NYHET: Dugnadsveileder for borettslag og sameier

Når dere skal planlegge en dugnad kan det være vanskelig å vite hvilke oppgaver dere bør prioritere. For å hjelpe dere litt på veien, har vi laget en dugnadsveileder.
 

dame og mann gir high five etter å blitt ferdige med dugnad i borettslaget