Enkeltpersonforetak

Som selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak stilles det færre krav om forsikring. Det kan bety kroken på døra dersom det skulle skje noe.

Frivillig yrkesskadetrygd

Som selvstendig næringsdrivende eller freelancer med enkeltpersonforetak er du ikke lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring. Selv om det ikke er pålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring kan du fremdeles bli utsatt for yrkesskader, som kan få store konsekvenser både personlig og for bedriften din.

For å være sikret på lik linje med andre arbeidstakere kan du ta kontakt med NAV og bestille frivillig yrkesskadetrygd. Deretter kan du også bestille yrkesskadeforsikring hos oss.

Hva er forskjellene mellom aksjeselskap og enkeltpersonforetak?

Planlegger du å starte for deg selv, må du ta stilling til hvilken selskapsform du skal benytte. Her får du en oversikt over de viktigste forskjellene mellom aksjeselskap (AS) og enkeltpersonforetak (ENK).


Hvilke forsikringer bør bedriften ha?

Velg bransje og få hjelp til å velge de forsikringene du må ha, bør ha og kan ha. Her kan du også lese mer om forsikringene som oftest er valgt av andre bedrifter i din bransje.

Har du hatt uhell eller skade?