Yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere er lovpålagt å forsikre arbeidstakere med yrkesskadeforsikring. Forsikringen dekker alle - både heltids- og deltidsansatte.

En ansatt med yrkesskadeforsikring står på tåhev på en krakk i en butikk for å fylle på i hyllene
Dekker det lovpålagte ansvaret arbeidsgiver har for å sikre de ansatte.
Det er ingen arbeidsgiveravgift på kostnadene.
De ansatte får erstatning ved skade som følge av en arbeidsulykke eller -sykdom.

Hva dekker yrkesskadeforsikringen?

Ansatte får dekket det økonomiske tapet etter en yrkesskade. Hvis ansatte dør som følge av en yrkesskade utbetales erstatning til etterlatte ektefelle/samboer og barn under 20 år.

Se full oversikt over hva som dekkes av yrkesskadeforsikringen.

Yrkesskadeforsikringen dekker: Yrkesskade/yrkessykdom
Varig medisinsk invaliditet
Arbeidsuførhet
Dødsfall
Tap av inntekt
Påførte utgifter (utgifter frem til erstatning er gitt) 
Fremtidige utgifter
Psykologisk førstehjelp innen 24 timer
På vei til og fra arbeid Tilleggsdekning
Ménerstatning under 15 % Tilleggsdekning
Økt ménerstatning Tilleggsdekning
Økt erstatning ved død Tilleggsdekning

Selvstendig næringsdrivende eller freelancer?

Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller freelancer er du ikke pålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring. Selv om det ikke er pålagt å kjøpe forsikringen er det lurt da du fortsatt kan bli utsatt for yrkesskader. Vi anbefaler også å bestille frivillig yrkesskadetrygd fra NAV.

Yrkesskadeforsikring

Verdt å vite om yrkesskadeforsikring

Forsikringen gjelder for ulykke og sykdom som har skjedd i arbeidssammenheng, og som er definert i lov om yrkesskadeforsikring.

Det er lovpålagt for arbeidsgivere å ha yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte.
 

Kontakt oss eller bli kontaktet hvis du ønsker pris på yrkesskadeforsikring

Erstatningssummene er basert på folketrygdens grunnbeløp (G) og kommer i tillegg til det folketrygden utbetaler. For erstatningssummer, se egne tabeller.

 • Du kan utvide forsikringen til å dekke medisinsk invaliditet etter småskader, det vil si skader som fører til medisinsk invaliditet under 15 prosent.
 • Du kan også øke forsikringsbeløpet for invaliditet og død.
 • Forsikringen kan i tillegg dekke skader som skjer på vei til og fra jobb.
 • Du kan også utvide med forsikringer for annen sykdom og fritidsulykke.
 • Har du flere enn 5 ansatte kan du utvide med sykelønnsforsikring for ansatte med lønn over 6 G.

Hvem er det pålagt å forsikre?

 • alle heltids- og deltidsansatte - uansett stillingsprosent
 • deltakere på arbeidstiltak
 • lærlinger og skoleelever som er utplassert
 • frivillige og andre som jobber ulønnet

Hvem er det ikke pålagt å forsikre?

 • selvstendig næringsdrivende
 • eiere av bedriften som ikke er ansatt
 • de som jobber ulønnet for private*
 • de som tar enkeltoppdrag for private*
 • de som jobber mindre enn 10 timer per uke for private*

*private eller private organisasjoner


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede yrkesskadeforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

Utvidet yrkesskadeforsikring

Du kan utvide yrkesskadeforsikringen med tilleggsforsikringer.

Annen sykdom

Forsikringen dekker dine ansatte for andre sykdommer/lidelser enn yrkessykdommer.

Fritidsulykkesforsikring

Fritidsulykkesforsikring gjør at dine ansatte også er dekket resten av døgnet.

Sykelønnsforsikring

Sykelønnsforsikring dekker lønn til ansatte med avtale om full lønn ved sykemelding.


Video placeholder image

person i rullestol ikon illustrerer melde yrkesskade

Melde yrkesskade

Har du eller en ansatt vært utsatt for skade eller sykdom?


Hva lurer andre på?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }