Hva er yrkesskade?

Yrkesskade er skader som oppstår som følge av arbeidssituasjonen. Det kan være personskade, yrkessykdom eller dødsfall som er forårsaket av arbeidsulykke, arbeidsprosesser og påvirkning fra skadelige stoffer. Yrkesskader inkluderer både fysiske og psykiske skader og sykdommer.

En yrkesskade må ha skjedd i arbeidstiden og mens den ansatte utførte oppgaver for arbeidsgiveren, både på eller utenfor fast arbeidssted. Belastningsskader eller psykiske lidelser som har utviklet seg over tid er ikke ansett som yrkesskader.

Har bedriften yrkesskadeforsikring hos oss kan denne også utvides med forsikring for annen sykdom og fritidsulykkesforsikring.

Les mer om yrkesskadeforsikring
 

Les også: