Grønne landbrukslån

Søk om finansiering av bærekraftige tiltak innenfor landbruket.

bonde med barnebarn på ryggen. foto.
En investering i en bærekraftig fremtid
Konkurransedyktige betingelser
Bedre ressursutnyttelse, reduserte kostnader og effektivisering av driften

Hva kan jeg søke om grønne landbrukslån til?

Energifinansiering

 • Solcelleanlegg.
 • Investering i anlegg for oppvarming hvor du bruker ikke-fossile energikilder. Dette inkluderer bioenergi (som flis, pellets eller ved, men ikke biodiesel) og/eller el-kraft.
 • Investering i varmegjenvinningsanlegg, enten alene der du ikke har fossil oppvarming fra før, eller i kombinasjon med investering i nytt anlegg for oppvarming. Inkluderer også solcelleanlegg.
 • Biogassanlegg på gårdsnivå.
 • Investering i traktor/utstyr som går på elektrisitet eller hydrogen.
 • Gårdsvindmøller.
 • Geotermisk/ energibrønn.

Andre tiltak

 • Investeringer i utstyr til spredning av husdyrgjødsel som reduserer utslipp. For eksempel slangesprederutstyr og nedfellere.
 • Investeringer i presisjonsutstyr som bidrar til redusert utslipp og mer målrettet bruk av for eksempel gjødsel og plantevernmidler.
 • Utbedring av gjødsellager; Tak til gjødsellager, lager for husdyrgjødsel (utover 8 mnd.) Utstyr/ maskin for separering av gjødsel.
 • Sanering til SPF-gris.
bonde ku landbruk

Renter og vilkår

 • Fra 5,95 % nominell rente
 • Nedbetalingstid inntil 15 år
 • Inntil 3 millioner

Priseksempel: nom.rente 5,95 %, eff. Rente 6,17%. 3,0 mill over 15 år, serie. Kostnad kr 1.358.187,-. Totalt kr 4.358.187,-

Forutsetninger

 • Pant i fast eiendom.
 • Kan ikke refinansieres.
 • SpareBank 1 SR-Bank som hovedbankforbindelse.
 • Krav om bruk av Klimakalkulator.
 • Foretak må ha gjennomført e-læringskurs.
 • Krav om gyldig KSL.

Hva er fordelene med grønne landbrukslån?

Grønne landbrukslån er en flott mulighet for gården å bidra til en grønnere fremtid. Ikke bare kan lånet hjelpe deg med å investere i bærekraftige prosjekter, men det har som regel også bedre betingelser enn vanlige landbrukslån. 

Et grønt lån viser både kunder, investorer og samarbeidspartnere at miljøansvaret tas på alvor.


Traktor på sädesfält

Klimakalkulator

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som er spesielt utviklet for landbruksnæringen og den norske bonden. Den gir deg oversikt over utslipp og hvilke muligheter som finnes både for å redusere utslipp og binde karbon som finnes på gårdsnivå. 

Et samlet landbruk står bak jobben med å gjøre norsk matproduksjon mer klimavennlig, og det er avgjørende for å lykkes. 

Andre typer lån og finansiering

Driftskreditt for landbruket

Driftskreditt fungerer som en buffer på konto.

Lease traktor, skurtresker eller maskiner?

Nytt og moderne utstyr uten å måtte punge ut hele kjøpesummen på en gang.

Byggelån

For deg som skal bygge nytt på gården, eller sette i stand gamle bygninger.

Flere finansieringsmuligheter

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }