Informasjonsmateriell om egen pensjonskonto

Fra 1. januar 2021, forventer vi at egen pensjonskonto trer i kraft i Norge. Som arbeidsgiver har dere et ansvar for å informere de ansatte om egen pensjonskonto. Dette vil vi hjelpe dere med. På denne siden gir vi dere informasjon og verktøy slik at både dere og de ansatte er godt forberedt når de nye reglene trer i kraft. 

NB! Denne siden oppdateres fortløpende med ny informasjon.


4 ting du som arbeidsgiver bør vite om egen pensjonskonto

Stortinget har bestemt at innskuddspensjon fra tidligere arbeidsgivere skal samles på en konto hos nåværende arbeidsgiver. Samtidig kan de ansatte selv velge om de vil beholde kontoen hos egen arbeidsgiver, eller flytte den til en annen leverandør. Men hva betyr egentlig dette for deg som arbeidsgiver?

Pensjon som blir spart hos nåværende arbeidsgiver samles på en konto sammen med pensjon spart fra tidligere arbeidsforhold. Når alt er samlet på ett sted, får de ansatte bedre oversikt, forvaltningen blir mer effektiv, og kostnaden blir mindre. Lavere kostnader = mer pensjon til de ansatte. De ansatte kan selv velge hvor de vil ha pensjonen sin.

Administrasjon av bedriftens pensjonsavtale blir som i dag

Du vil fortsatt få faktura for alle ansatte månedlig, selv om noen velger å flytte pensjonen sin til en annen leverandør. Som pensjonsleverandør sender vi videre pensjonsinnskuddet til den leverandøren dine ansatte har valgt.

Bedriftens kostnader blir som i dag. Det er ingen ekstra kostnader i forbindelse med oppspart pensjon fra tidligere arbeidsforhold.

Bedriften din har ansvar for å informere de ansatte om:

  • Hvilke valg de har, og hva passivt samtykke og selvvalgt leverandør betyr.
  • Ulike investeringsvalg
  • Risiko
  • Forventet avkastning og omkostninger

Vi hjelper deg med den informasjonen du trenger for at bedriften og de ansatte er godt forberedt når de nye reglene trer i kraft.

Pensjonsopptjening fra første dag

Nye regler sier at ansatte får med seg oppspart pensjon selv om arbeidsforholdet avsluttes før det har gått 12 måneder. Bedrifter som har ansatte i korte perioder kan med andre ord få noe høyere pensjonskostnader. Det er ikke endringer i reglene om alder og stillingsprosent. Det vil si at ansatte som er under 20 år og ansatte som har mindre enn 20 % stilling fortsatt skal holdes utenfor pensjonsavtalen hvis ikke bedriften selv har avtalt andre regler.

Nei, all pensjon den ansatte har når loven trer i kraft, overføres automatisk til bedriftens pensjonsavtale.

Hvis den ansatte ikke vil at tidligere oppspart pensjon skal overføres til bedriftens pensjonsavtale, må han eller hun enten reservere seg eller flytte pensjonen til en annen leverandør. Ved reservasjon flyttes ikke tidligere oppspart pensjon til bedriftens pensjonsavtale, men blir der den er i dag. Velger den ansatte en annen leverandør, flyttes nåværende og tidligere pensjon til det selskapet den ansatte selv velger.

SpareBank 1 vil fortsatt fakturere bedriften for alle ansatte månedlig, selv om noen ansatte velger å flytte pensjonen sin til en annen leverandør. Vi sender sparingen videre etter bedriften har betalt fakturaen. Den ansatte er fortsatt ivaretatt av risikodekningene på bedriftsavtalen hos oss.


Webinar - introduksjon til egen pensjonskonto!

Sett av 15 minutter og få en introduksjon til egen pensjonskonto. Webinaret er for deg som er ansvarlig for bedriftens pensjonsordning.

Klikk her for å se opptak av webinaret

Ønsker du kun å se presentasjonen fra webinaret finner du den her

Informasjonsmateriell

Med egen pensjonskonto får bedriften et økt informasjonsansvar til de ansatte. I tiden fremover vil vi jevnlig oppdatere informasjonsmateriellet nedenfor så både bedriften og de ansatte er godt forberedt når de nye reglene trer i kraft.

Informasjon til deg og din bedrift

Her finner du informasjon om egen pensjonskonto for deg som er ansvarlig for bedriftens pensjonsordning. 

4 ting du som arbeidsgiver bør vite om egen pensjonskonto (pdf)

Innføring til egen pensjonskonto (pdf)

 

Informasjon til dine ansatte

Her finner du informasjon som er laget for dine ansatte og som du kan dele med dem.

5 ting du som ansatt bør vite om egen pensjonskonto (pdf) 

Five things every employee should know (pdf)