Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikring (eller underslagsforsikring som det også kalles) dekker det direkte økonomiske tapet bedriften kan få hvis det skjer underslag eller bedrageri.

Ingen krav om domfellelse før det utbetales erstatning.
Dekker tap av data på grunn av virus eller datakriminalitet.
en safe som symboliserer kriminalitetsforsikring

Hva dekker kriminalitetsforsikring?

Kriminalitetsforsikring (underslagsforsikring) dekker bedriftens direkte økonomiske tap hvis ansatte eller vikarer gjør noe straffbart.

Dekninger Kriminalitet
Økonomisk tap som påføres bedriften 

Tilleggsdekninger
 
Økonomisk tap som påføres kunder
Datakriminalitet

Hvorfor kriminalitetsforsikring?

Alle bedrifter som har ansatte bør forsikre seg mot kriminalitet. Undersøkelser fra bl.a. PwC viser at mange norske bedrifter opplever at ansatte utfører økonomisk kriminalitet, f.eks. underslag og bedrageri. 

Underslag er den mest vanlige formen for kriminalitet blant ansatte, og det er butikker, hoteller og restauranter som er mest utsatt.


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere kriminalitetsforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

 


meld skade kriminalitetsforsikring

Har du blitt utsatt for underslag eller bedrageri?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.