Egenandel innboforsikring

Egenandelen er den summen du må betale selv hvis du velger å bruke forsikringen. Du velger selv hvor stor egenandel du ønsker.

Egenandel

Egenandelen er det du som hovedregel må betale selv hvis du bruker forsikringen. Du kan velge hvor stor egenandel du vil ha, blant fem summer: 2.000, 4.000, 7.000, 10.000 og 15.000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir innboforsikringen

Det finnes også noen unntak der egenandelen er fast, lavere eller høyere, samt aldersfradrag dersom gjenstanden ikke er ny.

Etter fire skadefrie år som helkunde hos oss, får du dekket egenandelen ved første skade, med inntil 4.000 kroner.

Har du allerede innboforsikring?
Du kan du sjekke hva din egenandel er ved å logge inn til mine forsikringer eller se under "Innboforsikring" i mobilbanken/nettbanken.

Egenandel for LOfavør innboforsikring

Har du LOfavør Innboforsikring har du også lavere egenandel. Dersom dere er to i husstanden som er medlemmer i LO-forbund, er det ingen egenandel så lenge skaden er på over 2.000 kroner. 

Se vilkår for detaljer


Fradragsregler

For noen gjenstander er det aldersfradrag dersom ikke gjenstanden er ny. Ting du har overtatt brukt erstattes etter sin omsetningsverdi.

Gjenstand: Fradragsfrie år: Fradrag per påbegynt år (maks 80 %):
Hvitevarer og brunevarer 5 10 %
Mobiltelefon 1 20 %
Elektronisk utstyr med tilbehør 1 10 %
Varmepumpe (luft til luft) 5 10 %
Utvendig boblebad og jacuzzi 5 10 %
Sykkel 3 20 %
Briller 1 10 %

Spesielle egenandeler

Noen gjenstander har fast egenandel.

Gjenstand/dekning: Egenandel:
Sykkel 4.000 kroner
Mobiltelefon/nettbrett 2.000 kroner
Tyveri av sykkel (registrert i FG-godkjent sykkelregister)* 2.000 kroner
Bruddskade på bygningsglass og -porselen
(vindu, dør, vask, toalett, badekar e.l.)
2.000 kroner
Ansvar 4.000 kroner
Rettshjelp 4.000 kroner 
+ 20 % av overskytende utgifter
Juridisk bistand ved ID-tyveri 4.000 kroner
+ 20 % av overskytende utgifter
Naturskade 8.000 kroner
(fastsatt i henhold til lov om naturskadeforsikring)

*hvis ikke sykkelen er registert i FG-godkjent register er egenandelen 4.000 kr.


Én egenandel

Har du både husforsikring og innboforsikring hos oss betaler du bare én egenandel ved skade på både bygning og innbo. Har du husforsikring i et annet selskap må du betale to egenandeler, derfor kan det lønne seg å flytte begge til samme forsikringsselskap. Det vil også gi deg samlerabatt.