Har du flyktet fra krigen i Ukraina?

Som flyktning fra Ukraina har norske myndigheter gitt deg kollektiv beskyttelse. Her finner du informasjon om hvordan du kan bli kunde hos oss.  

Informasjon på norsk | Information in english | інформація українською мовою

Slik går du frem for å bli kunde

For å bli kunde hos oss må du være registrert som asylsøker med et norsk D-nummer i Folkeregisteret, eller du må ha fått innvilget midlertidig opphold med norsk fødselsnummer i Folkeregisteret. Har du norsk fødselsnummer kan du bli kunde her.

Banken kan ikke ha skriftlig eller muntlig kommunikasjon med deg på andre språk enn norsk og engelsk. Du kan ikke bruke ukrainsk alfabet når du fyller ut skjemaet.

 

Når vi har behandlet søknaden din vil du motta avtaledokumenter i posten. Du får en SMS når dokumentene er sendt fra oss.

 Etter at du har mottatt dokumentene, må du fylle ut og signere papirene før du sender dem tilbake til oss i vedlagte svarkonvolutt. 


Vi må be deg bestille en time for fysisk oppmøte for legitimering på ett av våre kontorer. Ta med deg:

Originale legitimasjonsdokumenter (Kreves dersom identiteten din er avklart). Bilde av innleverte legitimasjonsdokumenter som ikke er tilbakelevert fra UDI. Asylsøkerbevis (Dersom søknaden ikke er ferdig behandlet). Oppholdskort (Dersom du har vedtak om midlertidig opphold).

Se bankens hjemmeside for åpningstider. Kontorene i Oslo har krav om timebestilling.

Når vi har mottatt signerte dokumenter og legitimasjon er kontrollert, vil du få SMS fra oss om at alt er i orden. Vi håper å kunne åpne kontoen din innen en uke etter ditt besøk i banken, men ved stor pågang kan det bli forsinkelser. Visa-kortet ditt vil du motta per brevpost.

NB: Banken kan ikke ha skriftlig eller muntlig kommunikasjon med deg på andre språk enn norsk og engelsk. Det gjelder både søknadsskjemaet, kundeavtalene, nettbanken, mobilbanken og tjenestene du får hos oss. 

Til deg som har norsk D-nummer:
For at du skal kunne logge inn i nettbank og mobilbank, må du bruke innloggingsløsningen Uten BankID. 

 

Are you a refugee from the war in Ukraine? 

Are you a refugee from the war in Ukraine? As a refugee from Ukraine, the Norwegian government has granted you collective protection. You can find more information on how to become a customer as a refugee with collective protection here.  

How to become a customer

To become a customer of ours, you must be registered as an asylum seeker and have been issued a D number by the Norwegian National Population Register, or you must have been granted temporary residence and been issued with a Norwegian national identity number by the Norwegian National Population Register.   

If you have a Norwegian national identity number, click here to become our customer.

The bank can only communicate with you in writing or verbally in either Norwegian or English. You can not use Ukrainian alphabet in the application.

 
 

Please book an appointment at one of our branches so that you can confirm your identity in person. Bring with you: 

  • Your original documents proving your identity (required if your identity has been verified). 
  • Photos of any submitted proof of identity documents that have not been returned from the Norwegian Directorate of Immigration. 
  • Asylum seeker card (if your application has been not fully processed yet). 
  • Residence card (if you have been granted temporary residence or a temporary residence permit).

See the bank’s website for our opening hours. An appointment is required for branches in Oslo.

When we have received the signed documents and your identity has been verified, you will receive a text message.  We hope to be able to open your account within 1 week after you visit the bank, although it may take longer during busy periods. You will receive your Visa card by ordinary post.  

NB: The bank can only communicate with you in writing or verbally in either Norwegian or English. This applies to the application form, customer agreements, the online bank, the mobile bank and other services provided by us.   

If you have a Norwegian D number: 


To login to our online bank or mobile bank, you need to use a login solution called “Uten BankID” (“Without BankID”)

Ви біженець від війни в Україні?

Якщо ви біженець із України, уряд Норвегії надав вам колективний захист. Докладну інформацію про те, як біженець із колективним захистом може стати клієнтом нашого банку, наведено тут.

Спілкування з банком у письмовій або усній формі можливе лише норвезькою чи англійською мовами. Це стосується форми заяви, угод із клієнтом, онлайн-банкінгу, мобільного банкінгу й наших інших послуг.  

Як стати клієнтом

Якщо ви хочете стати нашим клієнтом, треба подати заяву про надання захисту у Норвегії, й отримати Д-номер (D-nummer) від Державної служби реєстрації населення Норвегії (Folkeregisteret), або отримати тимчасове місце проживання й норвезький національний ідентифікаційний номер (norsk fødselsnummer) від Державної служби реєстрації населення Норвегії.

Крім норвежської та англійської, наш банк не має можливості спілкуватися з вами іншими мовами. Будь ласка, не використовуйте український алфавіт при заповненні анкети. Використовуйте латинські літери.

Візьміть з собою:

оригінали документів, що посвідчують вашу особу (якщо вашу особу було підтверджено);

фотокопії документів, що посвідчують вашу особу, та що вам ще не повернули з Управління імміграції Норвегії (UDI);

картку заявника про надання притулку (якщо вашу заяву ще не повністю опрацьовано);картку дозволу на проживання

(якщо вам було надано тимчасове місце проживання або дозвіл на тимчасове проживання).Наші години роботи вказано на вебсайті банку. Для відвідання відділень в Осло треба записатися на зустріч.

Сподіваємося, що відкриємо ваш рахунок упродовж 1 тижня після вашого відвідування банку, хоча на це може піти більше часу, якщо в нас буде багато роботи. Власну картку Visa ви отримаєте звичайною поштою

Спілкування з банком у письмовій або усній формі можливе лише норвезькою чи англійською мовами. Це стосується форми заяви, угод із клієнтом, онлайн-банкінгу, мобільного банкінгу й наших інших послуг.

Якщо ви маєте норвезький Д-номерЩоб увійти в наш онлайн-банк або мобільний банк, скористатися сервісом для входу під назвою Uten BankID («Без BankID»).