Hva er midlertidig uførepensjon, og når har jeg krav på det?

Du får utbetalt uførepensjon enten du er midlirtidig ufør eller varig ufør – helt frem til du blir frisk eller går av med alderspensjon (67 år). Så når vi snakker om midlertidig uførepensjon snakker vi altså om uføreperioden før du blir varig ufør.

Hvis du blir minst 50 % arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade, og du har uførepensjon eller uførekapital med forskuttering, har du rett på månedlig utbetaling.

Når starter utbetalingen?

  • Har du uførepensjon vil månedlige utbetalinger starte etter 12 måneders sammenhengende sykemelding. Du vil motta full utbetaling av den valgte forsikringssummen i inntil 4 år før den graderes, du blir frisk eller når pensjonsalder (67 år).
  • Har du uførekapital med forskuttering vil månedlige utbetalinger starte etter 12 måneders sammenhengende sykemelding. Du vil motta 1 % av forskringssummen hver måned i inntil 5 år. Blir du varig ufør (eller har mottatt penger i 5 år) vil du motta resten av forskringssummen som en engangsutbetaling.

Hvor mye uførepensjon har jeg krav på?
Hvis forsikringssummen er på 100.000 kroner, vil du motta ca 8.000 kroner etter skatt hver måned fra forsikringen de første 4 årene før den graderes etter uføregrad. Denne utbetalingen kommer i tillegg til uføretrygden og andre ytelser du får fra NAV

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }