Uførepensjon

Uførepensjon sikrer deg faste månedlige beløp ved midlertidig eller varig uførhet, i tillegg til det du får fra NAV.

Forsikring gjennom jobb? Se uførepensjon bedrift

Vi tilbyr to typer uføreforsikringer:
Uførepensjon og uførekapital.

familie i sofa med PC sjekker hva de får utbetalt ved uførepensjon
Sikrer økonomien, selv om du bare blir midlertidig ufør.
Utbetalingen starter så fort du er ferdig på sykepenger.
Ingen egenandel og lav skattesats.

Utbetaling av uførepensjon

Hvis du ikke kan jobbe lenger som følge av uførhet vil du få uføretrygd fra NAV. Men dette vil ikke dekke hele inntekten din. Uførepensjon (også kalt uførerente) gir full månedlig utbetaling fra 50 % varig eller midlertidig uførhet, frem til pensjonsalder - opptil 67 år. Forsikringssummen baserer seg på inntekten din og dekker inntekstapet du får ved at du ikke får full lønn fra NAV. Uførepensjonen kan også kombineres med uførekapital.
 

Hvordan beregne uførepensjon?

Ved forsikringssum på 100.000 kroner vil du motta ca 8.000 kroner i uførepensjon etter skatt hver måned. Denne utbetalingen kommer i tillegg til det du får fra NAV.
 


Hva dekker uførepensjon?

Har du uførepensjon hos oss får du 100 % utbetaling av forsikringen fra du blir minst 50 % ufør. 

  Uførepensjon
Fra 50 % varig eller midlertidig ufør Full utbetaling av valgt forsikringssum 
Karenstid 12 måneder - fra du ble sykemeldt
Skatt Ca. 4,6 %
(20 % av beløpet er skattepliktig)
Egenandel Ingen egenandel

Uførepensjon beregning

For å beregne pris på uførepensjon, hva inntektsgapet ditt blir dersom du blir ufør og hva du vil få i utbetaling, trenger vi å vite litt om deg.
 

Hva dekker NAV?

De første 12 månedene du er syk får du sykepenger fra NAV. Etter denne perioden går du over på arbeidsavklaringspenger (AAP), før du eventuelt går over på uføretrygd.

Hva dekker NAV? Hvor mye får du? Hvor lenge varer det?
Sykemeldt Sykepenger som tilsvarer lønn inntil 6 G* Inntil 12 måneder
Arbeidsavklaring AAP tilsvarer 66% av inntekt inntil 6 G* Inntil 3 år (+ 2 år i spesielle tilfeller)
Ufør Uføretrygd tilsvarer 66% av inntekt inntil 6 G*
(Gradert etter arbeidsevne)
Frem til alderspensjon

*G = Folketrygdens grunnbeløp (118.620 kroner).
Mange arbeidsgivere betaler full lønn i perioden du er sykemeldt.

Helseerklæring

Når du kjøper en personforsikring er det lovpålagt å levere helseopplysninger. Dette gjør du ved å svare ærlig på alle spørsmålene i helseerklæringsskjemaet. 


Vilkår for uførepensjon og uførekapital

Vilkår

Har du uføreforsikring hos oss fra før, kan det være ulikheter i hva som dekkes. Da må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg.

Her kan du laste ned de vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Hva er IPID?

Uførepensjon

 • Du må være mellom 16 og 60 år. 
 • Du må ha bodd i Norge de siste 5 årene (med noen unntak).
 • Du får utbetaling fram til den pensjonsalderen du velger. Den kan være maksimum 67 år. 
 • Du kan forsikre deg for mellom 20.000 og 100.000 kroner årlig. Det betyr at du for eksempel kan få opptil ca 8.000 kroner utbetalt i måneden.
 • Hvis du ønsker en høyere forsikringssum, kan du kontakte en av våre rådgivere.
   

Uførekapital

 • Du må være mellom 16 og 58 år, og forsikringen varer frem til fylte 60 år.
 • Du må ha bodd i Norge de siste 5 årene (med noen unntak). 
 • Du kan selv velge forsikringssum mellom 100.000 og 3 millioner kroner. 
 • Du får hele forsikringssummen utbetalt når du har vært minst 50 prosent sammenhengende varig arbeidsufør i minimum to år.
 • Utbetalingen er skattefri.

   

Hva lurer andre på?


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }