• Rettshjelpsforsikring er en refusjonsordning som dekker utgifter til advokat, sakkyndig bistand, vitner og/eller rettsgebyrer når du er part i en tvist. Det er ikke en ren forsikring men en dekning som er inkludert i mange av skadeforsikringene våre. 

    Forsikringen dekker likevel ikke alle typer tvister. Her er noen viktige unntak:

    • Tvist i familien (samlivsbrudd, arv, samværsrett)
    • Straffesaker
    • Yrke/erverv 

    Les mer om rettshjelpforsikring