Informasjon til deg som handler fond og verdipapir

Her finner du nyttig informasjon du bør kjenne til før du mottar investeringsråd eller andre investeringstjenester fra oss i SpareBank 1.

Investorbeskyttelse (MiFID II)

Som kunde skal du være trygg på at dine interesser kommer før bankens interesser.

1. januar 2018 kom det nytt europeisk regelverk som skal gi deg som investor større grad av åpenhet og beskyttelse. Dette regelverket går under det formelle navnet MiFID II.  

Det er viktig at du gjør deg kjent med innholdet på denne siden:

  • oversikt over alle fond du kan kjøpe
  • avtaler og retningslinjer du må forholde deg til
  • priser på fond

Avtaler og retningslinjer

Kundeavtale

Denne avtalen inngås når du velger å handle gjennom SpareBank 1.

Alminnelige forretningsvilkår

SpareBank 1 følger disse retningslinjene for handel med finansielle instrumenter.

Retningslinjer

SpareBank 1 følger disse retningslinjene for ordreutførelse og allokering.

Priser

Se oversikt over alle fond og priser. Gjelder fra 28. mai 2021.

Har du ikke inngått ny kundeavtale, kan du gjøre det her

SFDR-informasjon

Sist oppdatert april 2022

Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offentliggjøringsforordningen, forordning 2019/2088 som trådte i kraft i EU fra 10,mars 2021) er en del av EUs Sustainable Finance Action Plan som igjen er en viktig del av planene for EUs grønne giv. Dette regelverket har som formål å gjøre det enklere for investor og forbruker å velge bærekraftige investeringsprodukter, samtidig som regelverket skal bidra til å forhindre grønnvasking.

SpareBank 1 SR-Bank hensyntar bærekraftsrisiko i utøvelsen av investeringsrådgiving gjennom å tilgjengeliggjøre informasjon om spareproduktenes eksponering mot bærekraftsrisiko gjennom en merkeordning. 

Les mer om merkeordningen her
 

esg merking. illustrasjon.

Vi er en del av SpareBank 1-samarbeidet, og gjør oppmerksom på at SpareBank 1 yter ikke-uavhengig investeringsrådgivning. Våre investeringsråd vil være basert på begrenset antall produkter og tilbydere. Fondsutvalget vil variere fra bank til bank.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være flere produkter som kan fylle kundens investeringsbehov, og at vi ikke nødvendigvis vil presentere alle egnede produkter gjennom vår investeringsrådgivning. SpareBank 1 har likevel et bredt produktutvalg tilgjengelig for våre kunder.

Kunder vil ikke få tilbud om periodisk egnethetsvurdering uten at dette er særskilt avtalt.

Ny måte å betale for fondene dine

Alle fond endres fra bruttofond til nettofond. Du får derfor nye priser på fondssparingen din, og kan kun kjøpe fond i nettoklasse i mobilbanken og nettbanken. Dette betyr at fondene dine kan endre navn, og at enkelte fond ikke lenger kan kjøpes.


Hva er MiFID II og hva betyr det for meg?

MiFID II er det mest omfattende EU-regelverket for finanssektoren noensinne. Formålet med reglene er å gi bedre beskyttelse for deg som investerer og sikre et mer gjennomsiktig investeringmarked.

  • Du får flere spare- og investeringsprodukter å velge mellom.
  • Det blir strengere kompetansekrav for spare- og investeringsrådgivere.
  • Kompentansenivået og informasjonen rundt investeringer blir mer likt for hele bransjen.

MiFID II trådte i kraft i EU i januar 2018 og er en utvidelse av MiFID I som kom i 2007. Hensikten med loven er å få samme grunnleggende regler i hele Europa for verdipapirhandel og beskyttelse for deg som kunde. 

Les mer om MiFID på Finanstilsynet.no

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no