Ikon, datamaskin

Fondsoversikt

Du kan velge mellom en rekke ulike fond. Fondsandeler kjøper du enkelt i nettbanken eller mobilbanken din.

Informasjon til deg som handler fond og verdipapir

Her finner du nyttig informasjon du som kunde bør kjenne til før du mottar investeringsråd eller andre investeringstjenester fra SpareBank 1 SR-Bank. 

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


.