Fordeler og ulemper med aksjesparekonto

Aksjesparekonto blir beskrevet som en skattegave du ikke bør gå glipp av. Dette er fordelene og ulempene du må vite om før du starter sparingen i aksjesparekonto.

Aksjesparekonto er en god og langsiktig sparemåte med skattefordeler, hvor tanken bak er å gjøre det mer attraktivt for nordmenn å spare i aksjer og fond.

Løsningen ble lansert 1. september 2017 hos de fleste banker og fondsforvaltere i Norge, og allerede har flere tusen opprettet aksjesparekonto for å sikre seg skattefordelene den fører med seg.

- Responsen på aksjesparekonto har siden lanseringen vært enorm. Vi har aldri solgt så mange “produkter” av noe nytt vi har laget. Allerede etter 10 dager på lufta har 22 000 fondsporteføljer blitt flyttet inn i løsningen, forteller Una Mathisen om lanseringen, leder for sparing i SpareBank 1.

Les om hvordan du kan utnytte din aksjesparekonto til det fulle

Aksjesparekonto har flere fordeler, men også noen ulemper. Mathisen forklarer deg de ulike sidene ved å opprette aksjesparekonto.

Dette er fordelene ved å opprette aksjesparekonto

  • Du kan kjøpe, selge og bytte aksjer og aksjefond innad i kontoen uten å utløse skatt – du må først skatte når du velger å ta ut gevinsten.
  • Over tid kan du opparbeide deg en betydelig utsatt skattefordel.
  • Du opparbeider deg årlig skjermingsfradrag i aksjesparekontoen
  • Frem til 01.12.2019 kan du benytte deg av overgangsregelen, hvor du fritt kan overføre aksjefond og enkeltaksjer til aksjesparekontoen uten å realisere skatt.
  • Du tar også med deg det har oppspart av skjermingsrenten inn i aksjesparekontoen din når du overfører fond og aksjer.
  • Det er ingen gebyrer for å opprette aksjesparekonto. Årlig forvaltningsgebyr, kjøp og salg av aksjer og egenkapitalbevis koster det samme innenfor aksjesparekonto som utenfor.

Dette er ulempene ved å opprette aksjesparekonto

  • Du kan ikke spare i rente- og kombinasjonsfond i aksjesparekonto – du kan bare kjøpe enkeltaksjer og aksjefond.
  • En aksjesparekonto kan bare inneholde aksjefond med en aksjeandel på mer enn 80 prosent.
  • Har du fond eller aksjer med urealisert tap, må du gjøre en vurdering om det skal stå i eller utenfor løsningen.

Dette gjør du om du har negativ avkastning

Ifølge Mathisen finnes det ingen ja- eller nei-regel for om noen bør styre unna aksjesparekonto eller ikke, men har du tap bør du gjøre en vurdering

- Har du negativ avkastning i et fond eller i aksjer som du har eid under ett år, er det smart å selge det, få tapsfradrag på skatten inneværende år og flytte inn rene penger i aksjesparekontoen, forteller Mathisen.

Har du eid verdipapirene i mange år og fortsatt har negativ avkastning, kan fordelen med å ta med deg den oppsparte skjermingsrenten (årlig sats) inn i aksjesparekontoen veie opp for den negative avkastningen. Dette kan du snakke med en rådgiver om.

- Har du derimot eid papirene i noen få år og har mer i prosentvis tap enn totalt oppspart skjerming, bør du vurdere salg, da vil du motta skattefradraget for tapet ditt inneværende år og heller sette inn nettobeløpet og kjøpe deg inn på nytt, sier Mathisen.

Les om hvordan du får mest ut av sparepengene dine


Er du ute etter langsiktig sparing hvor du samtidig sparer skatt, i en bank med et av de beste fondsutvalgene, er aksjesparekonto noe for deg.

Aksjesparekonto er en konto for deg som vil spare i aksjer og aksjefond. Les mer om dette passer for deg.