Lær barna å spare

Alle vet at man bør spare, også barn, men hvordan lærer de det?

Familie som sjekker sparepengene.

Sparing er ikke alltid like lett, og når du er liten er det kanskje ikke like forståelig at du må spare for å kjøpe deg ting. Et tips for å lære barn om sparing er å sette opp et sparemål, for eksempel et spill, sykkel, leker eller noe annet barnet ønsker seg. Sparer barnet til noe konkret vil det gjør det lettere og mer motiverende å spare.

- Ved å gi barna små faste beløp, hvor noe kan brukes på lørdagsgodt og noe til sparing, kan det hjelpe de til å skjønne hvordan det å bruke penger påvirker sparingen. Det gir dere også en fin anledning til å snakke om hvordan barnet bør bruke penger, sier Magne Gundersen forbrukerøkonom i SpareBank 1.

Forbrukerøkonomen er opptatt av at det er viktig å snakke med barna om økonomi og hjelpe de i gang med sparingen.

- For at barna skal lykkes med sparingen må du som forelder sette av tid og snakke med barna om hvordan de skal spare. Det er også viktig å følge opp barna underveis i sparingen og vise interesse for sparemålet, presiserer Gundersen.

Motivasjon til å spare

For de minste er det viktig med et kortsiktig og spesifikt sparemål slik at barna ikke mister motivasjonen. Når barna blir eldre blir ofte tingene de sparer til dyrere og sparemålene større. Da kan for eksempel det å gjøre enkle oppgaver for besteforeldre, naboer eller venner av familien være en mulighet til å tjene noen kroner ekstra.

- Et annet tips for å motivere til sparing er å spleise. Inngå en avtale hvor dere lar barnet spare en andel selv og så bidrar dere med resten. Mange barn ønsker seg også penger til jul og bursdag, det gir også en fin mulighet for å spare, foreslår Gundersen.

Tom for penger – ingen krise

Forbrukerøkonomen oppfordrer også foreldrene til å la barna kjenne litt på å gå tom for penger. Det gir det en god anledning til å snakke om forbruk.

- Det er viktig at dere sammen reflekterer rundt konsekvensene av å være tom for penger. Pengene skal holde en hel måned, så hva skjer hvis du bruker opp alle pengene med en gang? Her er det mange muligheter for gode økonomiske samtaler, utdyper Gundersen.

Så, la barna få ansvar for litt av pengene sine selv og prøv og feil, lyder oppfordringen fra Gundersen:

- Det gjør ingenting å gjøre feil med små beløp, det er mye tyngre og verre å feile med større beløp når du blir eldre, avslutter han.  

3 tips til hvordan spare med barna

  1. Hjelp barna i gang! Sett opp et sparemål sammen og snakk om hvordan barnet skal spare.
  2. Gi barna lommepenger.
  3. Vær interessert og følge med på utviklingen i sparingen. La for eksempel barna kjøpe lørdagsgodtet selv hvor dere sammen sjekker saldo før og etter kjøpet for å se om det er noe penger som kan settes av til sparing.

Spareråd for eldre barn

  1. Kan barnet tjene noen ekstra penger? Avtal om å gjøre noen jobber for besteforeldre, naboer eller venner av familien.
  2. Hva med å spleise? La barnet spare mesteparten selv og bidra med resten.
  3. Ønske seg penger til for eksempel bursdag og jul. Og sett pengene rett inn på konto.
  4. Hvis barnet får kontanter, sett pengene rett inn på konto. Får du sedler blir du lett fristet til å bruke dem opp.

Andre sider for deg

God læring i lommepenger
Barn lærer gjennom praktisk øving. Hva med å innføre lommepenger?
Ta med barna i butikken
Det er mye å lære barna om penger i butikken.
Snakk med barna om penger
3 tips til hvordan lære barn om økonomi.
Hvor kommer pengene fra?
Mange barn tror at bankkort er en utømmelig kilde til penger.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }