Company information

Company name

SpareBank 1 SMN

Office address

SpareBank 1 SMN
Søndre Gate 4
N-7011 Trondheim

Postal address

SpareBank 1 SMN
Postboks 4796 Torgard
N-7467 Trondheim

Email

smn@smn.no

Telephone no.

915 07 300 (from abroad: +47 915 07 300)

Fax no.

+47 73 58 58 10

Parent registry

The Brønnøysund Register Centre
Telephone no. +47 75 00 75 00

Business registration no.

NO 937901003

LEI no.

7V6Z97IO7R1SEAO84Q32

Licence

SpareBank 1 SMN is authorised (licence) by the Norwegian Ministry of Finance to operate as a bank and is supervised by the Financial Supervisory Authority of Norway.

Ministry of Finance addresses

Akersgata 40, N-0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, N-0030 Oslo
Telephone no. +47 22 24 90 90

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Choose one of the options", "DROPDOWN_ERROR": "", "DATE_TO_FROM_ERROR": "", "RADIO_ERROR": "", "POSTAL_CODE_ERROR": "", "TEXT_FIELD_ERROR": "", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "", "SSN_ERROR": "", "PHONE_ERROR": "", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "All", "MORE_INFO": "", "RESULT_TYPE_BANK": "", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "", "VIEW_IN_MAP": "View in map", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Error", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Thank you for your inquiry ", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Max 2000 characters", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Select country", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "No result for", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Show hits for", "MODAL_CLOSE": "Close", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Would you like to be sent directly to", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "the next time?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Yes", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Not now", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }