Byggherreforsikring

Har du ansvarsforsikring hos oss kan du utvide med byggherreforsikring. Forsikringen dekker det ansvaret du som byggherre kan få, for fysisk skade på personer og ting.

Dekker erstatningskrav som byggherre kan få for fysisk skade.
Forsikringen kan skreddersys bedriftens behov.

Hva dekker byggherreforsikring?

Byggherreansvaret dekker rettslig erstatningansvar som byggherre kan få for skade på tredjepart. Byggherreansvaret er et strengt ansvar dersom det skjer en skade på byggeplassen eller på naboeiendommen. 

Byggherreforsikring sikrer at driften kan fortsette hvis bedriften blir ansvarlig for skader på tredjepart og får et erstatningskrav rettet mot seg.

byggeplass med kran og truck
Dekninger Byggherreansvar
Rettslig erstatningsansvar som byggherre kan få for skade påført en tredjepart
   
rettshjelp ansvar illustrasjon

Greit å vite om byggherreansvarsforsikringen

Byggherreansvaret er et svært strengt ansvar som kan springe ut av ulike grunnlag, som for eksempel Byggherreforskriften, Naboloven, alminnelig erstatningsrett eller Norsk Standard. 

Byggherren har også et objektivt ansvar for skader som entreprenørene ikke kan lastes for. Dette innebærer at dersom en skade eller ulykke inntreffer, og entreprenøren ikke har vært uaktsom eller ikke kan lastes, vil kravet rettes mot byggherre.

For enklere å forstå hvordan forsikringen kan brukes viser vi her et par tenkte skadeeksempler hvor byggherreforsikringen er avgjørende:

  • Et barn kom seg inn på en byggeplass og skadet seg alvorlig på materialer på byggeplassen. Ansvaret hvilte på byggherre som er ansvarlig for sikring på byggeplassen.
  • I forbindelse med oppføring av et større boligkompleks oppstod det setningsskader på nabobygg. Etter en konkret vurdering ble byggherre holdt rettslig erstatningsansvarlig for skadene.

Forsikringen gjelder for det foretak som er nevnt i forsikringsbeviset. 

Forsikringen gjelder skade som konstateres i forsikringstiden.

Byggeherreansvarsforsikring er en tidsbestemt forsikring, ikke en årsforsikring. Den kjøpes for hele byggeprosjektet sin planlagte varighet.

Forsikringen dekker skade som konstateres i 1 år etter forsikringstiden opphører, forutsatt at skaden skjedde i forsikringstiden.

Forsikringen gjelder i Norden.

I tillegg til byggherreansvar må byggherre også forsikre seg med miljøforsikring. Flere av de tradisjonelle Norsk Standard-kontraktene legger nå opp til at både entreprenører og byggherrer har et erstatningsansvar dersom det oppstår miljøskade i forbindelse med entreprisearbeider.

Etter NS8405 pkt. 42.3 er både byggherre og entreprenør ansvarlig for miljøskade.

Les mer om miljøansvar

Entreprenørforsikring

Prosjektforsikring (entreprenørforsikring) er skreddersydd for entreprenører og byggherrer for å sikre verdiene tilknyttet bygg- og anleggsplasser.

Normalt er det entreprenøren som etter Norsk Standard er pålagt å kjøpe entreprenørforsikring. Da har vanligvis ikke byggherre behov for å kjøpe egen entreprenørforsikring.

Noen ganger er det likevel aktuelt for byggherre å kjøpe entreprenørforsikring på prosjektet. Dette kan for eksempel være dersom byggherre selv direkte engasjerer entreprenører, og byggherre ønsker å forsikre seg om at prosjektet er forsikret. Da er det viktig å avklare med entreprenør hvem som har forsikringsansvaret.

Vi kan skreddersy forsikringen slik at entreprenør er forsikringstaker og byggherre medforsikret for det hen tilfører prosjektet - og omvendt, men dette må avtales med forsikringsrådgiver slik at det står i forsikringsbeviset.
 


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har du allerede byggherreforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

Hva lurer andre på?