Forsikring av el-sparkesykkel

Det er lovpålagt med ansvarsforsikring for el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. Med forsikring kjører du lovlig og får erstatning hvis noe skulle skje.

glad jente i gata som har forsikret sin el-sparkesykkel
Pris fra 49 kroner per måned
Lovpålagt ansvarsforsikring er alltid inkludert
Dekker tyveri utenfor egen bostedsadresse

Hva dekker forsikringen for el-sparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy?

Ansvarsforsikring er minstekravet. I tillegg kan du utvide forsikringen til også å gjelde for brann og tyveri. 

Oversikten er forenklet - se vilkår for detaljer.

Dekninger
Brann/tyveri Ansvar
Ansvar​​​​​​​*
Rettshjelp
Ulykkesforsikring for fører**
Valgfritt Valgfritt
Brann  
Tyveri  

Egenandel
   
Ansvar Ingen Ingen
Brann/tyveri 2000 kr  

*I likhet med ansvarsforsikring for bil vil forsikringen dekke skader på føreren av kjøretøyet, andre kjøretøy og andres eiendom.

**Utbetaling av forsikringssum ved dødsfall eller livsvarig medisinsk invaliditet.


Viktig å huske på

Regler for bruk av el-sparkesykkel

I 2022 lover og regler for el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. Det nye regelverket innebærer at disse kjøretøyene omklassifiseres fra "sykkel" til "motorvogn" og det blir:

 • Aldersgrense på 12 år.
 • Promillegrense på 0.2 ‰.
 • Påbudt med hjelm for barn under 15 år.
 • Påbudt med ansvarsforsikring (fra 1. jan. 2023).

Andre viktige regler for bruk av el-sparkesykkel:

 • Kun lov å være én person på el-sparkesykkelen.
 • Maks hastighet på 20 km/t ved egen motorkraft.
 • Når du leier en el-sparkesykkel er det utleiefirma som er ansvarlige for forsikringen.

Du trenger ikke ansvarsforsikring for:

 • Elektriske kjøretøy som kjører under 10 km/t. Disse er dekket av innbo- og reiseforsikring
 • Elsykkel og vanlig sykkel regnes ikke som små elektriske kjøretøy og trenger ikke denne forsikringen.

Forsikringsplikt

El-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy ble fra 1. januar 2023 klassifisert som motorvogn, og omfattes nå av bilansvarsloven. Dette betyr at du som eier denne type kjøretøy er lovpålagt å forsikre disse.

Les om forsikringsplikten på tff.no

Permanent hastighetssperre

Kjøretøyet som forsikres må ha en permanent hastighetssperre som gjør at det ikke er mulig å oppnå høyere hastighet enn 20 kilometer i timen med motorkraft.

Hvis du har en el-sparkesykkel hvor det er mulig å fjerne hastighetssperren, så er den ulovlig å kjøre med og kan heller ikke forsikres.

Tydelig merking

Kjøretøyet må merkes tydelig og varig med produsentens navn, typebetegnelse og fabrikasjonsnummer, slik at det er enkelt å identifisere. Plasser merkingen godt synlig, slik at den er vanskelig å endre eller fjerne.

Tekniske krav til kjøretøyet

 • Maks hastighet på 20 km/t. 
 • Krav til bremser, lys foran, refleks bak og ringeklokke.
 • Maksimal egenvekt 70 kg, maksimal bredde 85 cm, maksimal lengde 120 cm.
 • Kun selvbalanserende små elektriske kjøretøy kan ha sete (for eksempel Segway).


Les mer om tekniske krav til el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy på lovdata.no

Forsikringen gjelder for mer enn bare el-sparkesykler

Den nye loven gjelder for alle små elektriske kjøretøy som kan kjøre over 10 km/t. Det betyr at det er andre kjøretøy enn el-sparkesykler som er omfattet av regelverket. Det gjelder også: 

 • større tohjulinger, som Segway
 • mindre enhjulinger, som Airwheel
 • ståbrett, som Hoverboard

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår

Her kan du laste ned fullstendige vilkår som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Hva er IPID?

Har du vært utsatt for uhell, brann eller tyveri av sparkesykkelen?


Hva lurer andre på?

Dame som rater best i test på forsikring

Blant Norges beste på skadeoppgjør

*Tusen takk til alle våre kunder! Vi ble kundefavoritt 2023 og er samlet sett blant Norges beste på skadeoppgjør ifølge Bytt.no. Vårt forsikringsselskap Fremtind kommer best ut på både skadeoppgjør, kundeservice og kundetilfredshet for en rekke forsikringer, blant 21 andre forsikringsselskap.   

Les om våre best i test-utmerkelser

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }