Ikon, datamaskin

Fondsoversikt

Få oversikt over fondene du kan kjøpe, eller prøv veilederen og få hjelp til å finne fondene som passer deg. 

Ønsker du en oversikt over egen sparing og fondene dine, finner du det i nettbanken og mobilbanken, under Min sparing.  


Fra 28.5.21 gjelder nye priser på våre fond.


Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no