Lov om offentliggjøring av bærekraftinformasjon

Loven ble satt i kraft 1. januar 2023 og involverer to EU-forordninger, klassifiserings- og offentliggjøringsforordningen, i norsk lov.

signert-bla

Offentliggjøringsforordningen

Offentliggjøringsforordningen gir føringer for hvilken informasjon som skal være tilgjengelig på selskapets nettsider og ved salg av finansielle produkter. ​​

Hensikten er å gjøre det enklere for deg som kunde å sammenligne ulike selskap og hindre «grønnvasking» av finansielle produkter. Hvis et produkt markedsføres som grønt eller bærekraftig, må selskapet ha informasjon tilgjengelig som viser hvorfor investeringene kan ansees for å være bærekraftige for eksempel ved å henvise til rapporteringen knyttet til klassifiseringsforordningen. 

​​Loven er et viktig steg for å sikre transparens i finanssektoren og gi kunder et felles sammenligningsgrunnlag, men samtidig er det viktig å påpeke at dette ikke vil være en komplett løsning og må tilpasses over tid.

Det vil være utfordringer knyttet til blant annet datakvaliteten som inngår i rapportene og rapporteringen viser kun et øyeblikksbilde. Investeringer i selskap som er under omstilling vil derfor kunne få en negativ karakter, som ikke nødvendigvis er representativt for hvordan selskapet vil gjøre det i årene fremover. 

Klassifiseringsforordningen

Klassifiseringsforordningen, også kjent som taksonomiforordningen, skal gi et felles sett med konkrete kriterier for å avgjøre om en økonomisk aktivitet kan klassifiseres som bærekraftig. Den økonomiske aktiviteten må oppfylle minimumsvilkårene for sosiale rettigheter og bidra vesentlig til minst ett av de seks miljø- og klimamålene, uten at aktiviteten påvirker de andre målene negativt. ​​

De seks målene er: ​
1. Begrensning av klimaendringer​
2. Klimatilpasning
​3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser. ​
4. Omstilling til en sirkulærøkonomi
​5. Forebygging og bekjempelse av forurensing
​6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer. ​​

Dette er opplysninger selskaper skal rapportere og på sikt fastsettes som en prosentvis karakter, som viser hvor stor del av selskapets investeringer og inntekter som ansees for å være bærekraftige. Kriteriene er fastsatt i et teknisk regelverk som tar seg alle seks målene.
Rapporteringsplikten for de to første målene trer i kraft 1.1.2022 i EU og fra 1.1.2023 må europeiske selskap rapportere alle seks målene. Når dette trer i kraft i Norge får vi vite når lovforslaget er ferdig behandlet. 


Dette gjør vi

Integrering av bærekraft i våre investeringstjenester

Integrering av bærekraft i SpareBank 1 Forsikring


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }