Bærekraft i SpareBank 1 Gudbrandsdal

Bærekraft har vært en del av vår virksomhet i over 160 år. For oss er bærekraft noe som er i konstant utvikling og stiller krav til oss som virksomhet, både internt og overfor våre kunder og lokalsamfunn. 

Person ser på solen i vinterlandskap

Vårt mål er at vårt finanshus skal forsterke vår positive påvirkning og samtidig jobbe målrettet med å redusere vår negative påvirkning på mennesker, miljø og samfunn. SpareBank 1 Gudbrandsdal skal være et forbilde gjennom fremtidsretta og bærekraftige valg. Vi skal være en pådriver for bærekraftig omstilling i det samfunnet vi er en del av.

Våre bærekraftsmål
Vi har valgt å ha ekstra fokus på fire mål hvor vi kan påvirke på en effektiv måte. Slik jobber vi med bærekraft.
Vårt samfunnsansvar
Vårt samfunnsengasjement og sponsing er en del av vårt daglige arbeid. Målet er å skape et samfunn der folk har lyst til å jobbe og bo.
Våre samarbeidspartnere
Vi ønsker å motivere bedrifter til gode tiltak og prosjekter som har en positiv påvirkning på klima og miljø.
Vårt bærekraftsbibliotek
Våre retningslinjer, rapporter og andre dokumenter innen miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold.

Miljøfyrtårn

SpareBank 1 Gudbrandsdal er sertifisert som Miljøfyrtårn med de nye bransjekriteriene for bank og finans. 

Åpenhetsloven

Loven skal påse at bedrifter har respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Enhver har også rett til å få vite hvordan vi som bedrift håndterer negative konsekvenser av dette.

Offentliggjøringsforordningen

Forordningen pålegger alle som driver med salg av finansielle produkter i Norge, å pubisere en redegjørelse for hvordan bærekraft er integrert.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }