InvestorÅrsrapport 2020

  • Resultatet etter skatt for 2020 ble 106,8 MNOK, mens tilsvarende resultat i 2019 var 154,4 MNOK. Banken innførte nye regnskapsprinsipper 1. januar 2020 som blant annet innebærer at det også beregnes et utvidet resultat. For 2020 er bankens utvidede resultat 110,6 MNOK. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 9,3 % (15,6 %).
  • Resultatene i 2020 er betydelig negativt påvirket av den verdensomspennende pandemien som ble skapt av Covid-19. Særlig negative effekter ser vi på netto renteinntekter og tapskostnader.

  • Banken fortsetter å vokse betydelig i 2020. Utlånsveksten på 11,8 % og innskuddsvekst på 16,2 % viser at vi tar solide markedsandele.

  • Bankens soliditet er stabil og regulatoriske myndigheters krav til kapitaldekning tilfredsstilles med gode marginer.