InvestorRegnskap tredje kvartal 2023

  • Bankens resultat etter skatt etter tredje kvartal 2023 ble 118,4 MNOK. Tilsvarende resultat for samme periode i 2022 var 84,7 MNOK. Det utvidede resultatet for tredje kvartal ble 118,2 (85,2) MNOK.

  • Størst positiv effekt for resultatforbedringen kommer fra økte netto renteinntekter med 54,2 MNOK. Målt mot samme periode i 2022 økte bankens driftskostnader med 10,2 MNOK til 117,6 MNOK.

  • Banken har netto tapsført 3,1 MNOK på utlån.

  • Bankens vekst har vært svært god gjennom flere år. Utlånsveksten siste 12 mnd. er 5,6 %, mens innskuddsveksten ender på 6,3 %. Veksten er fortsatt solid, men noe lavere enn de siste årene og gjenspeiler fallet i kredittveksten nasjonalt i takt med økte rentenivåer.

  • Bankens soliditet er stabil og regulatoriske myndigheters krav til kapitaldekning tilfredsstilles med gode marginer.

Kontaktperson

Geir Kjølgård
Økonomisjef
Tlf. 958 58 814