InvestorRegnskap tredje kvartal 2022

  • Bankens resultat etter skatt for tredje kvartal 2022 ble 84,7 MNOK. Tilsvarende resultat for samme periode i 2021 var 99,1 MNOK. Det utvidede resultatet for første halvår ble 85,2 (99,1) MNOK.
  • Resultatnedgangen skyldes tre vesentlige forhold.
    - Inntekter fra utbytte og resultatandeler er redusert med 21,8 MNOK etter betydelig svakere resultater i SpareBank 1 Gruppen samlet.
    - Netto verdiendringer av finansielle eiendeler er positiv med 0,6 MNOK etter tredje kvartal og er 10,7 MNOK svakere enn etter tredje kvartal i 2021
    - Bankens samlede driftskostnader øker med 14,7 MNOK sammenlignet med de tre første kvartalene i 2021. Årsaken er økt kapasitet og generell prisvekst på flere områder der banken er eksponert
  • Bankens sterke vekst gjennom flere år fortsetter også i 2022. Utlånsveksten siste 12 mnd. er på 11,4 %, mens innskuddsveksten i samme periode er på 8,6 %. Det tilsier at vi tar solide markedsandeler også i 2022.
  • Bankens soliditet er stabil og regulatoriske myndigheters krav til kapitaldekning tilfredsstilles med gode marginer.

Kontaktperson

Geir Kjølgård
Økonomisjef
Tlf. 958 58 814