InvestorRapport tredje kvartal 2017

  • Resultat etter skatt etter årets tre første kvartaler er 96,3 millioner kroner. Det er 20,2 millioner kroner bedre enn på samme tid i fjor. Den ordinære bankdriften styrkes med 14,8 millioner kroner i perioden. Det er mottatt ekstraordinært utbytte fra bankens strategiske investeringer som også påvirker resultatet positivt.
  • Bankens tapsavsetninger fortsetter å synke som følge av bedre kvalitet i utlånsporteføljen.
  • Banken har fortsattt sterk volumvekst, og har fått 1.800 nye kunder.

Kontaktpersoner

Geir Kjølgård
Økonomisjef
Tlf. 958 58 814
Petter Ulen
Nestleder økonomi
Tlf. 958 58 818