InvestorRapport tredje kvartal 2017

  • Resultat etter skatt etter årets tre første kvartaler er 96,3 millioner kroner. Det er 20,2 millioner kroner bedre enn på samme tid i fjor. Den ordinære bankdriften styrkes med 14,8 millioner kroner i perioden. Det er mottatt ekstraordinært utbytte fra bankens strategiske investeringer som også påvirker resultatet positivt.
  • Bankens tapsavsetninger fortsetter å synke som følge av bedre kvalitet i utlånsporteføljen.
  • Banken har fortsattt sterk volumvekst, og har fått 1.800 nye kunder.

Kontaktpersoner

Geir Kjølgård
Økonomisjef
Tlf. 958 58 814
Petter Ulen
Nestleder økonomi
Tlf. 958 58 818
Line Dahl Slapgard
Seniorrådgiver Økonomi
Tlf: 960 94 552