InvestorÅrsrapport 2019

  • Resultat etter skatt for 2019 ble 154,4 MNOK, mens tilsvarende resultat for 2018 var på 97,1 MNOK. Dette gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 15,6 % (11,2 %).
  • Resultatet for 2019 er preget av ekstraordinært utbytte fra SpareBank1-gruppen og gevinster fra salg av eierinteresser i to selskaper. Total effekt i underkant av 50 MNOK.
  • Banken fortsetter å øke sine markedsandeler i Lillehammer og Gudbrandsdalen med en utlånsvekst på 7,6 % og ca. 2.000 nye kunder.
  • Bankens soliditet er betydelig styrket i 2019 og regulatoriske myndigheters krav til kapitaldekning tilfredsstilles med gode marginer.