InvestorRapport første halvår 2016

  • Resultat etter skatt første halvår på 47,5 millioner kroner – det beste halvårsresultatet i bankens historie
  •  Bankens tapsavsetninger reduseres som følge av bedre kvalitet i utlånsporteføljen
  • Banken har en meget sterk vekst, hovedsakelig som følge av konkurrentenes omstrukturering av kontornettet

Kontaktpersoner

Geir Kjølgård
Økonomisjef
Tlf. 61 21 80 13
Petter Ulen
Nestleder økonomi
Tlf. 61 21 80 27