InvestorÅrsrapport for 2018

  • Resultat etter skatt for 2018 ble 97,1 mnok. Det er 19,2 mnok lavere enn i 2017 og skyldes i all hovedsak engangshendelser i 2017 som påvirket resultatet positivt. Den underliggende bankdriften er 2,2 mnok bedre i 2018 enn foregående år.
  • Bankens tapsavsetninger er på nivå med sammenlignbare banker   
  • Banken har fortsatt solid vekst både volummessig (utlånsvekst på 9,4 %) og i antall nye kunder (2.000 stk.)