InvestorRapport tredje kvartal 2016

  • Resultat etter skatt etter årets tre første kvartale er 76,1 millioner kroner. Det er 37,6 millioner kroner bedre enn på samme tid i fjor. Den vesentlige forbedringen skyldes både styrket underliggende bankdrift og enkelthendelser.
  • Bankens tapsavsetninger reduseres som følge av bedre kvalitet i utlånsporteføljen
  • Banken har fortsatt en meget sterk vekst, hovedsakelig som følge av konkurrentenes omstrukturering av kontornett og betjeningskonsept

Kontaktpersoner

Geir Kjølgård
Økonomisjef
Tlf. 958 58 814
Petter Ulen
Nestleder økonomi
Tlf. 958 58 818