Om banken

SpareBank 1 Gudbrandsdal er en del av SpareBank 1-alliansen som består av 13 selvstendige sparebanker over hele landet. Vi er lokalisert 5 steder i 5 kommuner.


Litt om SpareBank 1 Gudbrandsdal

Sør-Fron Sparebank ble stiftet 1. desember 1860.
Nord-Fron Sparebank ble stiftet i oktober 1862.
Fron Sparebank ble grunnlagt den 1. november 1971 som en sammenslutning av Nord-Fron Sparebank og Sør-Fron Sparebank.

I 1997 overtok banken DnB's kundeportefølje, ansatte og kontorutstyr ved Vinstra avd. og åpnet nytt avdelingskontor i Ringebu. Sammeår ble bankens markedsnavn endret til SpareBank 1 Gudbrandsdal. Fra 18.6.2008 er bankens juridiske navn SpareBank 1 Gudbrandsdal.

SpareBank 1 Gruppen overtok i 2000 Vår Bank og Forsikring, banken fikk da tilgang til 6500 forsikringskunder bosatt i Gudbrandsdalen fra Lillehammer og nordover til og med Sel. Disse
kundene ble i stor grad betjent fra kontoret på Lillehammer, Otta-kontoret hadde oppe to dager i uka fram til 2008 da ble det fullverdig bankkontor.

Hovedkontoret er på Vinstra og bankens kundesenterholder til her.

Fra 18.6.2008 er bankens juridiske navn SpareBank 1 Gudbrandsdal.

Avdelingskontorer:
Ringebu
Ny avdeling åpnet i Ringebu i 1997, og flyttet inn i nye kontorer i Hanstadgate 5 juni 2015.

Lillehammer
Overtok Vår Bank og Forsikring sine lokaler og ansatte fra 01.01.2001. Avdelingen flyttet til Storgata 50 den 08.11.2001. I 2011/2012
ble storgata 54 renovert til å bli kombinert bank, forsikring og megling under samme tak.

Otta 
Overtok Vår Bank og Forsikring sine lokaler fra 01.01.2001, med en kontordag i uka fra 01.01.2006. Fullservice bank fra våren 2008.

Eiendomsmegling
EM1 ble startet i 1928 av Langli som senere slo seg sammen med Lunde og ble Lunde og Langli eiendomsmegling. De gikk inn i Eiendomsmegler1 – alliansen i 2001 som er en del av SpareBank 1 –alliansen. Banken er nå største eier og samarbeidspartner med Eiendomsmegler 1. Hovedkontor på Lillehammer, men er tilstedeværende med meglere på alle
avdelingskontor.