Bli bedre kjent med oss

SpareBank 1 Gudbrandsdal er en del av SpareBank 1-alliansen som består av flere selvstendige sparebanker over hele landet. Vi er lokalbank med hjerte i Gudbrandsdalen og brenner for en bedre hverdagsøkonomi for folk flest og for bedrifter.

Gudbrandsdal

Litt om SpareBank 1 Gudbrandsdal

Sør-Fron Sparebank ble stiftet 1. desember 1860.
Nord-Fron Sparebank ble stiftet i oktober 1862.
Fron Sparebank ble grunnlagt den 1. november 1971 som en sammenslutning av Nord-Fron Sparebank og Sør-Fron Sparebank.

I 1997 overtok banken DnB's kundeportefølje, ansatte og kontorutstyr ved Vinstra avd. og åpnet nytt avdelingskontor i Ringebu. Sammeår ble bankens markedsnavn endret til SpareBank 1 Gudbrandsdal. Fra 18.6.2008 er bankens juridiske navn SpareBank 1 Gudbrandsdal.

SpareBank 1 Gruppen overtok i 2000 Vår Bank og Forsikring, banken fikk da tilgang til 6500 forsikringskunder bosatt i Gudbrandsdalen fra Lillehammer og nordover til og med Sel. Disse
kundene ble i stor grad betjent fra kontoret på Lillehammer, Otta-kontoret hadde oppe to dager i uka fram til 2008 da ble det fullverdig bankkontor.

Hovedkontoret er på Vinstra og bankens kundesenterholder til her.

Fra 18.6.2008 er bankens juridiske navn SpareBank 1 Gudbrandsdal.

Avdelingskontorer:
Ringebu
Ny avdeling åpnet i Ringebu i 1997, og flyttet inn i nye kontorer i Hanstadgate 5 juni 2015.

Lillehammer
Overtok Vår Bank og Forsikring sine lokaler og ansatte fra 01.01.2001. Avdelingen flyttet til Storgata 50 den 08.11.2001. I 2011/2012
ble storgata 54 renovert til å bli kombinert bank, forsikring og megling under samme tak.

Otta 
Overtok Vår Bank og Forsikring sine lokaler fra 01.01.2001, med en kontordag i uka fra 01.01.2006. Fullservice bank fra våren 2008.

Eiendomsmegling
EM1 ble startet i 1928 av Langli som senere slo seg sammen med Lunde og ble Lunde og Langli eiendomsmegling. De gikk inn i Eiendomsmegler1 – alliansen i 2001 som er en del av SpareBank 1 –alliansen. Banken er nå største eier og samarbeidspartner med Eiendomsmegler 1. Hovedkontor på Lillehammer, men er tilstedeværende med meglere på alle
avdelingskontor.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }