Om banken

Vi har kontor på Otta, Vinstra, Ringebu, Sør-Fron og Lillehammer.


Litt om SpareBank 1 Gudbrandsdal

Sør-Fron Sparebank ble stiftet 1. desember 1860.
Nord-Fron Sparebank ble stiftet i oktober 1862.
Fron Sparebank ble grunnlagt den 1. november 1971 som en sammenslutning av Nord-Fron Sparebank og Sør-Fron Sparebank.

I 1997 overtok banken DnB's kundeportefølje, ansatte og kontorutstyr ved Vinstra avd. og åpnet nytt avdelingskontor i Ringebu. Samme år ble bankens markedsnavn endret til SpareBank 1 Gudbrandsdal.

SpareBank 1 Gruppen overtok i 2000 Vår Bank og Forsikring, banken fikk da tilgang til 6500 forsikringskunder bosatt i Gudbrandsdalen fra Lillehammer og nordover til og med Sel. Disse kundene ble i stor grad betjent fra kontoret på Lillehammer, Otta-kontoret hadde oppe to dager i uka fram til 2006. Fra 2006 til 2008 var det en dag. 

Banken tok i 2007 i bruk helautomatiske innskudds- og uttaksautomater på Lillehammer og Vinstra. På Otta fra 2008, og Sør-Fron fra høsten 2012.

Hovedkontoret på Vinstra ble totalrenovert i 2007, slik at dette fremstår som moderne og tidsriktig. Bankens kundesenter holder til her.

Fra 18.6.2008 er bankens juridiske navn SpareBank 1 Gudbrandsdal.

Avdelingskontorer:
Hundorp
Tidligere: Sør-Fron Sparebank
Flyttet inn i nytt bankbygg i 1982 etter tidligere å ha hatt lokaler i Sør-Fron Bank og Kommunehus sammen med Sør-Fron kommune. Dette lokalet eide banken og kommunen 50 % hver av.
Fra Juni 2018 holder banken åpent to dager i uka på Sør-Fron.

Ringebu
Ny avdeling åpnet i Ringebu i 1997.

Lillehammer
Overtok Vår Bank og Forsikring sine lokaler (og ansatte) fra 01.01.2001. Avdelingen flyttet til Storgata 50 den 08.11.2001. Storgata 54 ble renovert i 2011/2012 til å bli kombinert bank, forsikring og megling under samme tak.

Otta
Overtok Vår Bank og Forsikring sine lokaler fra 01.01.2001, med en kontordag i uka fra 01.01.2006. Fullservice bank fra våren 2008.

Eiendomsmegling

Største eier og samarbeid med Eiendomsmegler1
Lillehammer og Gudbrandsdal AS. Hovedkontor på Lillehammer sammen med SpareBank 1 Gudbrandsdal og med filial på HK/SB1G Vinstra.
EM1 ble startet i 1928 av Langli som senere slo seg sammen med Lunde og ble Lunde og Langli eiendomsmegling. De gikk inn i Eiendomsmegler1 – alliansen i 2001 som er en del av SpareBank 1 –alliansen.