Finansiell informasjon

Rapporter


Geir Kjølgård
Økonomisjef
Tlf. 61 21 80 13
Petter Ulen
Nestleder økonomi
Tlf. 61 21 80 27