Etiske retningslinjer

Vi er avhengig av tillit fra kunder, offentlig myndigheter og samfunnet for øvrig. Derfor har vi utarbeidet etiske retningslinjer som et fundament for konsernets forretningsdrift og strategiske mål.

Medarbeidere i bedriften SpareBank 1 Gudbrandsdal skal kjennetegnes ved en høy etisk standard. Dette innebærer at medarbeidere i situasjoner der de identifiseres med bedriften, skal utvise en adferd som oppfattes som tillitsvekkende, ærlig og redelig. Adferden skal være i henhold til gjeldende lover, forskrifter, bransjenormer, interne retningslinjer og de normer som ellers gjelder i samfunnet.