Forretningsstøtte

Arne Mange Bilben
Controller
Tlf. 958 58 811
Bente Nygård
Teamleder kredittstøtte
Tlf. 916 83 207
Ellen Sveen
Kredittstøtte
Tlf. 1 21 80 38
Geir Kjølgård
Økonomisjef
Tlf. 958 58 814
Gunn Eva Melbø
Organisasjonssjef
Tlf. 907 76 500
Jorun S. Solhaug
Kredittstøtte
Tlf. 61 21 80 15
Kristin Kristiansen
Kredittstøtte
Tlf. 61 21 80 12
Line Dahl Slapgard
Seniorrådgiver Økonomi
Tlf: 960 94 552
Marit Kolstad
Ass. Banksjef nestleder
Mobil: 901 01 649
Petter Ulen
Nestleder økonomi
Tlf. 958 58 818
Roger Aanekre
Kredittstøtte
Tlf. 61 21 80 66
Sissel Varpestuen
Kredittstøtte
Tlf. 61 21 80 40
Synnøve Rolvsbakken
Administrasjonssektretær
Tlf. 958 58 824
Torstein S. Aanvik
IT-sjef
Tlf. 952 90 848