Forretningsutvikling

Ambika Shrestha Chitrakar
Data og Analyseansvarlig
Tlf. 969 54 868
Anna Valbjør
Digital redaktør
Tlf: 958 58 821
Bente Nygård
Fagansvarlig Finansiering
Tlf. 916 83 207
Deniz Yildiz
Kunderådgiver Kredittstøtte
Tlf. 968 87 852
Elisabeth Watterud
Fagansvarlig Dagligbank
Tlf. 952 90 846
Ellen Sveen
Kunderådgiver Kredittstøtte
Tlf. 908 49 898
Fredrik Sandbakken
Innholdsprodusent
Tlf. 482 52 478
Geir Kjølgård
Økonomisjef
Tlf. 958 58 814
Geir Ove Mittet
HR-sjef
Tlf. 977 32 275
Gunn Eva Melbø
Organisasjonssjef
Tlf. 907 76 500
Guri Gjerdingen
Lønnings- og HR-konsulent
Tlf. 957 72 897
Jon Arne Rudihagen
IT-konsulent
Tlf. 951 73 646
Jorunn Blekastad
Teamleder Kredittstøtte
Tlf. 952 90 845
Linda Budsberg
Kunderådgiver Kredittstøtte
Tlf. 975 22 592
Line Dahl Slapgard
Compliance-ansvarlig
Tlf. 960 94 552
Maj Odny Aspeslåen
Administrasjonskonsulent
Tlf. 958 66 686
Mariann Båtberget
Rådgiver Kredittstøtte
Tlf. 415 14 640
Petter Ulen
Nestleder økonomi
Tlf. 958 58 818
Ragnhild Ulen
HR-medarbeider
Tlf. 952 52 611
Sissel Varpestuen
Medarbeider Kredittstøtte
Tlf. 952 00 708
Stine Burchardt
Seniorrådgiver økonomi
Tlf. 913 65 282
Tanja Daarstad
Teamleder Kundesenter
Tlf. 02095
Torstein S. Aanvik
IT-sjef
Tlf. 952 90 848
Trond Slåen
Markedssjef
Tlf. 975 60 466
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }