Visjon og verdier

Vår forretningside er å være en lønnsom, selvstendig enhet og et lokalt alternativ til nasjonale finanskonsern.

MISJON VISJON VERDIER
"Hvorfor er vi til?" "Hva skal vi være?" "Hva kjennetegner oss?"

 

Vi skal sikre og skape verdier for kundene og
lokalsamfunnene i Gudbrandsdal og Lillehammer.

"Oss skal være fysst, å oss ska væra fremst"
  • Nær
  • Dyktig
  • Fremtidsrettet